fbpx

Kiểm định và công nhận

Kiểm định giáo dục là quá trình đánh giá chất lượng cho Viện, Đại học, Cao đẳng ở cấp độ tổ chức (institution) và cấp độ chương trình (programatic).

Ở cấp độ tổ chức, kiểm định nhằm đảm bảo tổ chức hoạt động đúng luật, đủ năng lực cấp bằng, hoạt động đúng quy định của pháp luật nước sở tại và luật giáo dục chi phối hoạt động của nước sở tại, đảm bảo năng lực bảo vệ lợi ích của người học, đáp ứng cơ sở vật chất, các điều kiện dạy và học, an toàn cho người học cũng như các điều kiện liên quan đến quá trình dạy, học và cấp bằng.

Kiểm định ở cấp độ chương trình là đảm bảo chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo học viên đạt được các nội dung đào tạo (learning outcomes), đảm bảo chất lượng của giảng viên, đảm bảo chất lượng trong quá trình dạy, ra đề, đánh giá và công nhận kết quả. Những chương trình đạt kiểm định ở cấp độ chương trình sẽ được công nhận tại thị trường lao động, có thể học tập chuyển tiếp, công nhận chéo kết quả đào tạo bởi các tổ chức giáo dục đồng cấp khác.

Một tổ chức giáo dục không được kiểm định sẽ không đảm bảo cho người học về năng lực cấp bằng, năng lực đào tạo cũng như không thể xác định được uy tín của tổ chức giáo dục đó.

Học viện Thụy Sĩ về quản lý và đổi mới (SIMI) được kiểm định ở cả cấp độ tổ chức (Institution) bởi ASIC, kiểm định ở cấp độ chương trình và từng giai đoạn đào tạo bởi OTHM và CTH.  Tất cả chương trình của SIMI tương thích với khung bằng cấp Châu Âu EQF (European Qualifications Framework (EQF) và khung bằng cấp quốc gia National Quality Framework (NQF), hệ thống công nhận tín chỉ ECTS và khung công nhận giáo dục Bolognia.

SIMI không xem kiểm định là hoạt động mang tính tiếp thị mà là công cụ giúp SIMI cải tiến chất lượng trong từng tiết giảng.

Một tổ chức để được kiểm định đầu tiên, tổ chức đó phải có năng lực hoạt động và quyền được hoạt động theo quy định của pháp luật nước sở tại thông qua giấy phép hoạt động. Để đạt được giấy phép hoạt động, một tổ chức giáo dục phải đáp ứng các quy định tối thiểu về vốn, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, điều kiện dạy và học…theo quy định của nơi cấp quyền. Sau khi có giấy phép hoạt động, tùy thuộc vào từng quốc gia sẽ bắt buộc hoặc không bắt buộc phải lấy kiểm định.

SIMI hoạt động theo giấy phép được cấp bởi Zug Canton số CHE-258.08.017.

Mặc dù tại Thụy Sĩ không bắt buộc các hệ thống giáo dục đại học tư phải lấy kiểm định khác ở cấp độ tổ chức nhưng nhằm đảm bảo uy tín và quyền lợi cho học viên, SIMI đã tiến hành kiểm định và đạt kiểm định cấp cao nhất (Premier Institution) bởi ASIC Vương Quốc Anh.

ASIC (Accreditation Service for International Schools, University and Colleges) là hệ thống kiểm định độc lập, được công nhận bởi chính phủ, được công nhận bởi UKVI là thành viên của CHEA International Quality Group, Hoa Kỳ và thành viên của BQF (British Quality Foundation). Để có thêm thông tin về ASIC, vui lòng xem thêm Tại đây

Như vậy, ở cấp độ tổ chức, SIMI hoạt động theo giấy phép của Canton of Zug, Switzerland, Legal License No. CHE-258.08.017 và được kiểm định ở cấp độ cao nhất (Premier Institution) bởi ASIC.

Kiểm định ở cấp độ chương trình (programmatic accreditation) là kiểm định dành riêng cho chương trình trong tổ chức. Thông thường để đạt được công nhận cấp độ chương trình thì tổ chức phải là tổ chức hợp pháp và đã được kiểm định ở cấp độ tổ chức.

Khác với các tổ chức khác, các chương trình của SIMI không chỉ được công nhận cho toàn bộ chương trình mà còn được công nhận cho từng giai đoạn đào tạo. Việc công nhận cho từng giai đoạn đào tạo giúp học viên có thể tích lũy được bằng cấp cho từng năm học hoặc giai đoạn đào tạo.

Mỗi năm học hoặc giai đoạn đào tạo, học viên sẽ được cấp bằng cho từng giai đoạn bởi OTHM, CTH Vương Quốc Anh. Với bằng cấp nhận được cho từng giai đoạn, học viên có thể tham gia vào thị trường lao động ngay ở những giai đoạn/năm đầu tiên, có thể chuyển tiếp, liên thông, chuyển đổi sang các hệ thống giáo dục khác.

Ví dụ về công nhận từng giai đoạn đào tạo cho chương trình Cử nhân:

Một chương trình Cử nhân bao gồm 3 năm với 4 giai đoạn. Từng giai đoạn, học viên sẽ được công nhận quá trình đào tạo, được cấp bằng và có thể tham gia vào thị trường lao động ngay:

 • Năm 1: Hoàn tất năm 1 sẽ nhận được Level 4 Diploma từ OTHM hoặc CTH (tùy thuộc vào từng chương trình). Học viên có thể làm việc ở vị trí nhân viên với Level 4 Diploma được công nhận bởi Ofqual Gov.UK. Học viên có thể học tiếp lên năm 2 và/hoặc chuyển tiếp sang các hệ thống đào tạo khác.
 • Năm 2: Hoàn tất năm 1 sẽ nhận được Level 5 Diploma từ OTHM hoặc CTH (tùy thuộc vào từng chương trình). Học viên có thể làm việc ở vị trí quản lý cấp chức năng với Level 5 Diploma được công nhận bởi Ofqual Gov.UK. Học viên có thể học tiếp lên năm 3 và/hoặc chuyển tiếp sang các hệ thống đào tạo khác. Level 5 Diploma được công nhận là Cao Đẳng tại Việt Nam.
 • Năm 3: Hoàn tất năm 1 sẽ nhận được Level 6 Diploma từ OTHM hoặc CTH (tùy thuộc vào từng chương trình). Học viên có thể làm việc ở vị trí quản lý cấp trung với Level 6 Diploma được công nhận bởi Ofqual Gov.UK. Học viên có thể học tiếp vào giai đoạn cuối để lấy bằng cử nhân và/hoặc chuyển tiếp sang các hệ thống đào tạo khác. Level 6 được công nhận là Cử nhân tại Việt Nam.
 • Giai đoạn cuối: Sau khi hoàn tất năm 3 với Level 5 Diploma được cấp bởi OTHM, CTH, học viên có thể học vào giai đoạn cuối của SIMI để nhận bằng Cử nhân (with Hons) hoặc chuyển vào giai đoạn cuối ở hầu hết các chương trình uy tín tại Châu Âu.

SIMI hợp tác chặt chẽ với các đối tác là các học viện, trường đại học uy tín và được kiểm định. Với hợp tác này, học viên của SIMI có thể nhận được bằng kép (song bằng), có thể chuyển tiếp với chương trình của đối tác hoặc công nhận kết quả chéo.

Các đối tác sẽ đánh giá chương trình của SIMI, công nhận kết quả đào tạo và đồng thời cấp bằng cùng SIMI sau khi học viên hoàn tất chương trình.

 • Tích lũy kết quả học tập cùng một lúc với nhiều tùy chọn để có thể chuyển tiếp, học liên thông hoặc nhận thêm bằng cấp từ đối tác.
 • Uyển chuyển trong việc chọn học ở đâu và học như thế nào.
 • Công nhận kết quả đào tạo trước đây (RPL – Recognition of Prior Learning)
 • Công nhận quốc tế với hệ thống công nhận bằng cấp tương đương NQF (National Qualification Framework)
 • Học viên có thể nhận được bằng cấp theo từng giai đoạn đào tạo, theo từng năm và có thể đi làm ngay với bằng cấp cho từng giai đoạn.
 • Đảm bảo đánh giá đúng ứng viên do chương trình đáp ứng tiêu chuẩn năng lực chung của ngành.
 • Dễ dàng xác định cấp độ năng lực khi tuyển dụng với hệ thống bằng cấp theo Level. Hiện tại Châu Âu, tất cả mẫu tuyển dụng và đơn xin việc phải quy đổi bằng cấp thành Level để nhà tuyển dụng và ứng viên dễ dàng hiểu.
 • Đảm bảo người ứng tuyển có thể làm việc, ít phải đào tạo lại do hệ thống đào tạo theo Level là hệ thống đào tạo thực hành, tập trung vào năng lực làm việc trong môi trường doanh nghiệp.
 • Đảm bảo tuyển dụng đúng người, đúng vị trí do bằng cấp theo Level (công nhận theo từng giai đoạn đào tạo) nêu rõ kiến thức, năng lực, cấp độ đã được đào tạo.
zug canton logo 500

Zug Canton

Giấy phép hoạt động số CHE-258.08.017
KD11

Accreditation for International Schools, Colleges, & Universities, ASIC, UK

SIMI được kiểm định cấp cao nhất (Premier University) bởi ASIC (Accreditation Service for International Schools, University and Colleges). ASIC là hệ thống kiểm định độc lập, được công nhận bởi chính phủ Anh, được công nhận bởi UK Visas and Immigration và là thành viên của CHEA International Quality Group, Hoa Kỳ, thành viên của BQF (British Quality Foundation).
logo

SVEB – Swiss Federation for Adult Learning

SIMI được phê duyệt trong danh sách SVEB – Swiss Federation for Adult Learning của Liên Bang Thụy Sĩ. SVEB là cơ quan nhà nước cấp Liên Bang quản lý các chương trình đào tạo dành cho người lớn của Thụy Sĩ.
OTHM Logo 500

OTHM United Kingdom

Chương trình được kiểm định vởi Ofqual UK
Qualifi logo 300

Qualifi United Kingdom

Chương ngành Luật và Khoa học dữ liệu được công nhận bởi Qualifi
athe logo

ATHE United Kingdom

Chương trình được kiểm định vởi Ofqual UK
CTH Logo 500

Confederation of Tourism and Hospitality

Chương trình chuyên sâu về khách sạn nhà hàng được kiểm định bởi Ofqual UK
Bolognia Process

Quy trình Bologna

Chương trình áp dụng quy trình công nhận Bologna cho khối đào tạo đại học và sau đại học
ECTS

ECTS

SIMI áp dụng hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ châu Âu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)
EU

European Union

SIMI là Viện đại học và sau đại học tư thục áp dụng khung năng lực Châu Âu EQF

Công nhận toàn cầu theo "Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education" 2019United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Paris 25/10/2019

Hiệp ước công nhận toàn cầu với văn bằng đào tạo đại học và sau đại học (Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education) là hiệp ước được thông qua tại kỳ họp thứ 40 của UNESCO và tháng 10/2019 và cũng là hiệp ước áp dụng cho đào tạo đại học và sau đại học ở phạm vi toàn cầu.  Hiệp ước này hình thành các nguyên tắc công nhận quá trình học tập, văn bằng, việc học liên thông để lấy văn bằng cũng như gia tăng tính liên thông giữa các cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi toàn cầu.

Hiệp ước công nhận toàn cầu về văn bằng đào tạo đại học và sau đại học thiết lập quyền của mỗi cá nhân sau khi có được văn bằng của một quốc gia có thể được công nhận tại một quốc gia khác với nguyên tắc công bằng, minh bạch và tránh được các hình thức bảo trợ và bảo hộ, cũng như các quyết định phi căn cứ mà xét thấy vi phạm quyền con người, quyền được học tập cũng như quyền được công nhận quá trình học tập nếu người học đã trải qua quá trình đào tạo chuẩn mực, được kiểm định, đáp ứng tiêu chuẩn đầu ra.

Hiệp ước công nhận toàn cầu với văn bằng đào tạo đại học và sau đại học được hình thành với tinh thần công nhận và không phân biệt các mô hình học tập, các hình thức đào tạo cũng như các không phân biệt cơ sở giáo dục công lập hoặc tư thục.

Căn cứ các quy định của Hiệp ước công nhận toàn cầu về văn bằng đào tạo đại học, Viện đại học SIMI Thụy Sĩ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Hiệp ước bao gồm (1) năng lực tổ chức đào tạo và cấp văn bằng, (2) kiểm định cấp tổ chức, (3) kiểm định cấp chương trình cũng như (4) hệ thống đảm bảo năng lực khung năng lực Châu Âu EQF và (5) hệ thống chuyển đổi tín chỉ ECTS.

 • 1

  Yêu cầu đối với cơ sở giáo dục đại học được công nhận

  Cơ sở giáo dục cấp văn bằng được công nhận nếu (1) được quyền đào tạo và cấp văn bằng theo luật của quốc gia đặt trụ sở chính và (2) được kiểm định bởi một hoặc nhiều tổ chức kiểm định có uy tín.

 • 2

  Yêu cầu đối với văn bằng đại học và sau đại học được công nhận

  Văn bằng đào tạo để được công nhận phải được cấp bởi cơ sở giáo dục thỏa yêu cầu ở trên và (1) chương trình được kiểm định hoặc đã được thẩm định bởi một tổ chức kiểm định hoặc bên thứ ba và (2) chương trình phải đạt được cấp độ (Level) tương ứng và (3) chương trình phải đạt được số tín chỉ yêu cầu tối thiểu và (4) chương trình phải có các mục tiêu đào tạo tương thích.

 • 3

  Các loại hình công nhận mong muốn

  Các hình thức công nhận bao gồm (1) Công nhận chương trình theo tính chuẩn mực của học thuật; (2) công nhận chương trình theo tính chuẩn mực của hệ thống và (3) công nhận theo chứng chỉ hành nghề. Tùy thuộc vào từng yêu cầu, mỗi cơ sở giáo dục tiếp nhận hoặc quốc gia sẽ có những yêu cầu cụ thể.

 • 4

  Những hồ sơ cần có để được công nhận

  Tùy thuộc vào từng cơ sở đào tạo tiếp nhận hoặc theo quy định của từng quốc gia nhưng nhìn chung theo Công ước này sẽ bao gồm (1) Văn bằng và phục lục văn bằng (diploma supplement) được dịch thuật sang tiếng chính thức của quốc gia tiếp nhận; (2) văn bằng bản chính để đối chiếu; (3) đơn đăng ký nhập học; (4) tiêu chuẩn đầu vào của chương trình và (5) tiêu chuẩn đầu ra và mô tả chương trình (thường có trong sylabus của chương trình).

Kiểm định và công nhận của Đại học Horizons, Cộng hòa PhápCác kiểm định dưới đây thuộc sở hữu của Đại học Horizons và chỉ dành cho các chương trình do HU cấp bằng

kd-1

Bộ giáo dục cộng hòa Pháp

Đại học Horizons được công nhận bởi Bộ giáo dục cộng hòa Pháp với mã đăng ký : 0451674A.
paris icon

Phòng đào tạo chuyên nghiệp Paris

Đại học Horizons được đăng ký và công nhận là tổ chức giáo dục chuyên nghiệp tại Pháp và nước ngoài với số đăng ký 11752996775.
KD3

Accreditation Council for Business Schools & Programs (ACBSP)

Kiểm định ACBSP (The Accreditation Council for Business Schools and Programs) là kiểm định của Hoa Kỳ dành riêng cho các chương trình về kinh doanh và quản lý. ACBSP đực công nhận bởi CHEA (Council for Higher Education) Hoa Kỳ và được xem là tiêu chuẩn vàng cho các chương trình về quản trị và quản lý.
KD4

European Council for Business Education (ECBE)

Kiểm định ECBE là kiểm định dành riêng cho các chương trình về quản trị và quản lý của Châu Âu có trụ sở đặt tại Vương Quốc Bỉ. ECBE đảm bảo các chương trình về quản trị kinh doanh đạt tiêu chuẩn xuất sắc. Các chương trình BBA, MBA, DBA của HU đại kiểm định ECBE.
KD5

European Association for Distance Learning (EADL)

Kiểm định EADL là kiểm định dành cho các chương trình có áp dụng mô hình đào tạo trực tuyến. EADL xác nhận các tổ chức của Châu Âu đáp ứng tiêu chuẩn khi tiến hành các chương trình có áp dụng mô hình đào tạo trực tuyến.
kd 20

CHEA - Council for Higher Education Accreditation

CHEA (The Council for Higher Education Accreditation là tổ chức thông tin và thẩm định bằng cấp đại học và cao đẳng của hoa Kỳ. CHEA hình thành với mục tiêu cung cấp thông tin đúng, đủ và chính xác về các tổ chức giáo dục được kiểm định và công nhận tại Hoa Kỳ và quốc tế. Tại Hoa Kỳ, CHEA được xem là cổng thông tin minh xác nhất khi kiểm tra một đại học nào đó là đại học uy tín, có năng lực cấp bằng và được kiểm định và công nhận.
KD11

Accreditation for International Schools, Colleges, & Universities, ASIC, UK

ASIC là tổ chức kiểm định độc lập, được chính phủ Anh Quốc công nhận để kiểm định cho các trường, cao đẳng, đại học quốc tế cả tại Anh Quốc và quốc tế. ASIC được công nhận bởi UK Visas & Immigration (UKVI), một tổ chức thuộc phòng nội vụ Anh Quốc. HU được kiểm định cấp cao nhất bởi ASIC.
KD-8

ATHEA - Institutional Member

ATHE (Association for Transnational Higher Education Accreditation) là hiệp hội kiểm định cho các chương trình đại học và sau đại học theo mô hình xuyên quốc gia là tổ chức phi chính phủ với mục tiêu hỗ trợ các thành viên đảm bảo chất lượng đào tạo khi chuyển giao chương trình ra ngoài lãnh thổ mà đại học đó trú đóng. ATHE áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng Châu Âu ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance) một tiêu chuẩn được công nhận bởi tổ chức công nhận chất lượng đào tạo đại học Châu Âu EQAR (European Quality Assurance Register in Higher Educatio). Đại học HU là thành viên sáng lập của ATHE.
KD10

FEDE

FEDE là hiệp hội các trường đại học Châu Âu và HU là thành viên của FEDE.

Kiểm định và công nhận của OTHM United KingdomCác kiểm định dưới đây thuộc sở hữu của OTHM UK và chỉ dành cho các chương trình do OTHM cấp bằng

kd14

Ofqual United Kingdom

Ofqual là tổ chức duy trì chất lượng cho các bằng cấp theo mô hình đào tạo Level (đào tạo theo khung năng lực RQF - Regualated Qualification Framework). Ofqual cũng là tổ chức quản lý các chương trình tuyển đầu vào cho các trường đại học GCSE và A level tại Anh Quốc. Các chương trình được kiểm định bởi Ofqual thuộc hệ thống bằng cấp quốc gia Anh Quốc, được công nhận toàn diện theo khung năng lực Anh Quốc, khung năng lực Châu Âu và khung năng lực Quốc gia bao gồm cả Việt Nam.
kd 15

Federation of Awarding Bodies (FAB)

FAB là hiệp hội đào tạo chuyên nghiệp của Anh Quốc với hơn 110 thành viên tham gia bao gồm các đơn vị khảo thí được công nhận, văn phòng chính phủ Anh Quốc, các đơn vị cấp ngân sách và học bổng. FAB cũng cung cấp thông tin, các hướng dẫn nhằm hỗ trợ và đảm bảo các thành viên cung ứng chương trình đào tạo nghề theo Level đảm bảo chất lượng và tạo sự tin tưởng và giá trị gia tăng cho bằng cấp mà các tổ chức khảo thí thuộc FAB cấp. OTHM là thành viên toàn diện (full member) của FAB.
1

Công nhận theo khung năng lực Châu Âu và khung năng lực Quốc gia (NQF)

Bằng cấp của OTHM được công nhận bởi Ofqual UK, theo khung năng lực RQF, một khung năng lực quốc gia của Anh Quốc, tương thích hoàn toàn với khung năng lực Châu Âu EQF. Dựa vào tính công nhận chéo giữa các hệ thống khung năng lực và khung năng lực quốc gia (National Qualification Framework), bằng cấp của OTHM được xem xét công nhận trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ từ Châu Âu, Châu Á và Đông Nam Á, Châu Phi, Châu Úc và một số nhóm đại học của Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, OTHM cũng được công nhận trực tiếp.

Kiểm định và công nhận của CTH Vương Quốc AnhCác kiểm định dưới đây thuộc sở hữu của CTH UK và chỉ dành cho các chương trình do CTH cấp bằng

cth logo

Công nhận trong hệ thống ngành khách sạn nhà hàng

Một trong những lợi thế lớn của chương trình do CTH UK cấp là được công nhận rộng rãi trong hệ thống ngành khách sạn, nhà hàng, du lịch và lữ hành. Với hệ thống công nhận trực tiếp bởi hầu hết các khách sạn và nhà hàng từ 4 sao trở lên, các hãng hàng không và các hệ thống lữ hành quốc tế, cơ hội nghề nghiệp của ứng viên có bằng CTH được mở rộng không giới hạn trong môi trường việc làm.
cth logo

Học chuyển tiếp không giới hạn

Là bằng cấp được công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh, CTH được công nhận trực tiếp và gián tiếp khi học chuyển tiếp, liên thông vào hầu hết các đại học được kiểm định và công nhận tại Anh Quốc và trên thế giới. Ví dụ sau khi hoàn tất CTH level 5, học viên có thể học năm cuối tại các đại học có chuyên ngành khách sạn nhà hàng. Tương tự như vậy, khi có Level 7 (Master), học viên có thể tham gia vào giai đoạn cuối (luận án thạc sĩ) để lấy bằng Master tại các đại học được kiểm định và công nhận.
kd14

Ofqual United Kingdom

Ofqual là tổ chức duy trì chất lượng cho các bằng cấp theo mô hình đào tạo Level (đào tạo theo khung năng lực RQF - Regualated Qualification Framework). Ofqual cũng là tổ chức quản lý các chương trình tuyển đầu vào cho các trường đại học GCSE và A level tại Anh Quốc. Các chương trình được kiểm định bởi Ofqual thuộc hệ thống bằng cấp quốc gia Anh Quốc, được công nhận toàn diện theo khung năng lực Anh Quốc, khung năng lực Châu Âu và khung năng lực Quốc gia bao gồm cả Việt Nam.
logo-european-qualifications-framework

European Qualifications Framework

Bằng cấp của CTH được công nhận bởi Ofqual UK, theo khung năng lực RQF, một khung năng lực quốc gia của Anh Quốc, tương thích hoàn toàn với khung năng lực Châu Âu EQF. Dựa vào tính công nhận chéo giữa các hệ thống khung năng lực và khung năng lực quốc gia (National Qualification Framework), bằng cấp của CTH được xem xét công nhận trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ từ Châu Âu, Châu Á và Đông Nam Á, Châu Phi, Châu Úc và một số nhóm đại học của Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, CTH cũng được công nhận trực tiếp.
knowledge-and-human-development-authority-KHDA-logo-thumbnail

Knowledge and Human Development Authority (KHDA)

KHDA là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và khảo thí của Dubai. CTH được công nhận bởi KHDA đồng nghĩa với bằng cấp của CTH được công nhận trực tiếp tại Duba. Dubai được xem là thánh địa của khách sạn nhà hàng cao cấp, sở hữu bằng cấp của CTH sẽ dễ dàng làm việc tại Dubai sau khi tốt nghiệp.
logo-itlc

ITLC

Bằng cấp của CTH được công nhận bởi trung tâm học thuật chuyên sâu về du lịch quốc tế ITLC của Georgia. ITLC là thành viên của Bộ kinh tế và phát triển quốc gia. Bằng cấp của CTH được công nhận vào hệ thống nghề nghiệp chuyên ngành khách sạn nhà hàng và du lịch của quốc gia này.
logo-nzqa

NZQA

Trung tâm đào tạo của CTH tại New Zealand được công nhận bởi Cục khảo thí New Zesland. Công nhận bởi NZQA nhằm đảm bằng cấp của CTH được công nhận tại New Zealand.
5

Malaysian Qualifications Agency

MQA là tổ chức kiểm định và công nhận chất lượng giáo dục cao nhất của Bộ giáo dục Malaysia. Nhiều trung tâm đào tạo của CTH tại Malaysia được công nhận trực tiếp bởi MQA. Việc công nhận bởi MQA đảm bảo bằng cấp của CTH đạt yêu cầu chất lượng quốc gia Malaysia, được công nhận tại Malaysia cả môi trường học thuật và việc làm.
6

Edutrust

Được hình thành theo luật giáo dục tư Singapore (Private Education Act), hội đồng đào tạo tư thục Singapore (Council for Private Education (CPE)), Edutrust là tổ chức kiểm soát các tổ chức và chương trình đào tạo tư thục trong toàn lãnh thổ Singpore. Trung tâm đào tạo CTH tại Singapore được công nhận bởi Edutrust.
7

Mauritius Qualifications Authority

Trung tâm đào tạo của CTH tại Mauritius được công nhận bởi Cục khảo thí và bằng cấp Mauritius (Mauritius Qualifications Authority). Việc được Cục khảo thí và bằng cấp Mauritius công nhận giúp bằng cấp của CTH được công nhận rộng rãi tại Mauritius và rộng mở cơ hội việc làm.
maldives

Maldives Qualifications Authority

Trung tâm đào tạo của CTH tại Maldives được công nhận bởi Cục khảo thí và bằng cấp Maldives (Maldives Qualifications Authority). Việc được Cục khảo thí và bằng cấp Maldives công nhận giúp bằng cấp của CTH được công nhận rộng rãi tại Maldives và rộng mở cơ hội việc làm.
hongkong

The Government of Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China

Bằng cấp của CTH được công nhận bởi Cục giáo dục Hong Kong. Việc công nhận này giúp bằng cấp của CTH được quyền sử dụng rộng rãi tại Hong Kong.
gana1

National Accreditation Board Ghana

Trung tâm đào tạo của CTH tại Ghana được công nhận bởi cục kiểm định Quốc gia Ghana. Bằng cấp của CTH được công nhận và sử dụng rộng rãi tại Ghana.
Contact SIMI

Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Switzerland

SIMI là viện đào tạo đại học và sau đại học đầu tiên tại Zug, Thụy Sĩ. SIMI được kiểm định bởi ASIC cấp tổ chức và giấy phép đào tạo và nghiên cứu được cấp bởi Canton of Zug, Thụy Sĩ.

Accredited by ASIC
Zug Switzerland, Legal license CHE-258.080.017

SIMI cung cấp học bổng lên đế 95% cho sinh viên quốc tế

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29