fbpx

SIMI là viện đào tạo đại học và sau đại học đầu tiên tại Zug, Thụy Sĩ

Cử nhân

Chương trình cử nhân của SIMI cân bằng giữa kiến thức chuyên ngành và năng lực làm việc.

Read more
Thạc sĩ

Chương trình Thạc sĩ của SIMI cung cấp kiến thức ở cấp độ chuyên gia, năng lực lãnh đạo và đổi mới sáng tạo.

Read more
Tiến sĩ

Chương trình Tiến sĩ của SIMI giúp các nghiên cứu sinh nghiên cứu chuyên sâu, và năng lực công bố quốc tế.

Read more

Khác biệt

Nền giáo dục
xuất sắc

Thụy sĩ luôn nổi tiếng với nền giáo dục xuất sắc và SIMI tự hào là Viện đào tạo đại học và sau đại học đầu tiên tại Zug, Thụy Sĩ.

Kiểm định và
Công nhận

SIMI được kiểm định bởi ASIC ở cấp độ tổ chức và các chương trình được kiểm định bởi Ofqual UK Gov và được cấp bởi OTHM, CTH.

Mô hình đào tạo
hiện đại

SIMI áp dụng mô hình đào tạo Hybrid (Live Class + Tutor) cho sinh viên quốc tế và đào tạo trên lớp truyền thống với sinh viên du học toàn thời gian tại Thuỵ Sĩ

Một chương trình
nhiều công nhận

Do chương trình của SIMI được kiểm định và công nhận chéo với các hệ thống giáo dục, học viên có thể lấy thêm các bằng cấp được kiểm định từ các đối tác của SIMI với hệ thống chuyển đổi kết quả tương đương.

Học bổng và
hỗ trợ học phí

Học viên của SIMI thông qua Viện MBA, đối tác độc quyền của SIMI được hỗ trợ hoc bổng với hơn 95% học phí, được vay khuyến học với 0% lãi suất và mô hình thanh toán học phí linh hoạt.

Lên thông và chuyển tiếp
không giới hạn

SIMI áp dụng hệ thống công nhận tín chỉ ECTS, các chương trình theo khung bằng cấp Châu Âu EQF do đó sau khi tốt nghiệp, học viên có thể học chuyển tiếp không giới hạn với các trường được kiểm định và công nhận.

Swiss Made Education,
Fully Accredited and Globally Recognized

Kiểm định và Công nhậnZug Canton | OTHM | CTH

Swiss Institute of Management and Innovation

SIMI là Viện đào tạo đại học và sau đại học đầu tiên tại Zug, Thụy Sĩ. SIMI được kiểm định ở cả cấp độ tổ chức và chương trình.

    Campus & trung tâm đào tạoSwitzerland | Germany | Singapore | Vietnam | Malaysia | Thailand