fbpx

Văn bằng Nghiên cứu sau Tiến sĩ (PostDoc)Post Doctoral Degree từ Viện đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ

Post Doctoral Degree hay còn gọi là PostDoc là chương trình đặc biệt của Viện đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ dành riêng cho các ứng viên đã có bằng Tiến sĩ (Doctoral Degree, EDD, PhD…) mong muốn tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu, trở thành giảng viên hướng dẫn nghiên cứu và xuất bản nghiên cứu trên các tạp chí thuộc hệ thống SCOPUS/ISI và trên Academic Journal of Switzerland (AJS).

Nghiên cứu sau Tiến sĩ PostDoc đòi hỏi các Tiến sĩ phải nỗ lực để phát triển các nghiên cứu nhằm đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể đăng bài báo khoa học trên hệ thống SCOPUS/ISI và AJS. Tham gia chương trình, các nghiên cứu sinh PostDoc được dẫn dắt của các giáo sư trong vai trò hướng dẫn, đồng hành, được hỗ trợ để có thể phối hợp với hội đồng khoa học của các tạp chí nhóm SCOPUS/ISI và AJS trong quá trình thẩm định nghiên cứu, đăng tải nghiên cứu.

Chương trình Post Doctoral Degree của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ là chương trình phối hợp với UNESCO (UNESCO chair on Socials Practices in Intercultural Communication & Social Cohesion), được bảo trợ chất lượng nghiên cứu bởi OTHM UK, được hỗ trợ bởi Viện khoa học London (London Academy of Sciences) giúp các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ có cơ hội tham gia các hội thảo nghiên cứu quốc tế, phát triển sự nghiệp nghiên cứu cũng như mạng lưới học thuật quốc tế.

Sau khi hoàn tất Post Doctorate Degree, các Tiến sĩ sẽ đạt được:

 • Năng lực nghiên cứu khoa học chuyên sâu theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Đăng ít nhất 01 bài báo khoa học lên hệ thống SCOPUS/ISI và Academic Journal of Switzerland (AJS)
 • Năng lực hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho ứng viên là nghiên cứu sinh Tiến sĩ hoặc sinh viên đại học và sau đại học.
 • Nhận được Post Doctoral Degree từ Viện đại học SIMI Thụy Sĩ và Post Doctoral Certified từ UNESCO (UNESCO chair on Socials Practices in Intercultural Communication & Social Cohesion).
 • Được xem xét tham gia các nghiên cứu khoa học và hội thảo khoa học quốc tế từ UNESCO (UNESCO chair on Socials Practices in Intercultural Communication & Social Cohesion).
 • Được đăng tải Profile trên Academic Journal of Switzerland

Lưu ý:

 • PostDoc không phải là học vị (Tiến sĩ là học vị cao nhất) mà là một học hàm, một vị trí quan trọng trong giới hàn lâm.
 • Việc lựa chọn ứng viên là đặc biệt giới hạn và theo tiêu chuẩn của SIMI Thụy Sĩ. SIMI Thụy Sĩ bảo lưu quyền tiếp nhận hay không tiếp nhận ứng viên PostDoc.
 • SIMI Swiss không cam kết hoặc hứa hẹn những nội dung không thuộc phạm vi ra quyết định của SIMI, của Zug Canton hoặc các cơ quan thuộc chính phủ Thụy Sĩ. Vui lòng xem kỹ mục Trách nhiệm miễn trừ.
 • PostDoc của SIMI thực hiện theo tiêu chuẩn của SIMI Thụy Sĩ và yêu cầu của các tổ chức công bố nghiên cứu quốc tế.
 • SIMI có quyền yêu cầu ứng viên nộp bài nghiên cứu trước đây (ở cấp độ tiến sĩ) để kiểm tra trước khi tiếp nhận.

SIMI không tiếp nhận ứng viên PostDoc trong các trường hợp sau:

 • Tốt nghiệp tiến sĩ từ những trường đại học không uy tín.
 • Ứng viên tốt nghiệp các chương trình Tiến sĩ không được kiểm định, kiểm định không uy tín hoặc sau khi thẩm định phát hiện bằng giả.
 • Ứng viên có vấn đề với đạo đức nghiên cứu.
 • Ứng viên đã từng bị phát hiện đạo văn.

Các worshop chương trình Post Doctorate Degree:

 • Research Methodology in Advance
 • Mastering Doctoral Research Supervisor Skills
 • Research Publication
 • Scopus/ISI Publication Research Article

Yêu cầu tốt nghiệp:

 • Hoàn tất các môn học với điểm đạt trở lên
 • Có tối thiểu 01 tham luận tại SIMI Swiss Colloquium
 • Có bằng chứng nghiên cứu và làm việc với giảng viên hướng dẫn cho từng giai đoạn nghiên cứu.
 • Đăng thành công tối thiểu 01 bài báo khoa học lên các tạp chí thuộc hệ thống SCOPUS hoặc ISI

Yêu cầu đầu vào

Để tham gia chương trình PostDoc, các ứng viên phải:

 • Tốt nghiệp Tiến sĩ từ đại học kiểm định hoặc đã đạt Level 8 Diploma (Doctorate Diploma level) theo khung năng lực Châu Âu.
 • Học viên phải trên 28 tuổi.
 • SIMI bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận sau khi xem xét cụ thể hồ sơ của từng ứng viên nhằm đảm bảo ứng viên đạt hiệu quả nhất và phù hợp để tham gia chương trình.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh ESOL theo khung năng lực Châu Âu CEFR (Common European Framework of Reference) từ B2 trở lên hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Kỹ năng Reading và Writing phải từ 5.5 trở lên.
 • Với những ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh hoặc có chứng chỉ tiếng Anh nhưng chưa đạt sẽ do đối tác tại địa phương đề xuất sau khi trao đổi, phỏng vấn.

Mục tiêu đầu ra của PostDoc SIMI Swiss là đăng thành công 2 bài báo khoa học lên tạp chí nhóm SCOPUS hoặc ISI. Các ứng viên sẽ được hỗ trợ:

 • Giáo sư hướng dẫn theo suốt quá trình nghiên cứu.
 • Trợ lý hướng dẫn nghiên cứu
 • Hỗ trợ tiếng Anh
 • Hướng dẫn và Hỗ trợ đăng bài báo quốc tế trên tạp chí nhóm SCOPUS/ISI
 • Sử dụng hệ thống SCOPUS của SIMI Swiss.

Khi tham gia chương trình Nghiên cứu sau Tiến sĩ (Post Doctoral Degree) các Tiến sĩ cần lưu ý:

 • Chương trình Post Doctorate Degree triển khai theo tiêu chuẩn của Viện Đại học và sau đại học SIMI Swiss và các tiêu chuẩn bắt buộc của các tổ chức xuất bản nghiên cứu quốc tế.
 • Post Doctorate không phải là học vị (Tiến sĩ là học vị cao nhất) mà là một học hàm hoặc một xác nhận quan trọng của giới nghiên cứu.
 • Để tốt nghiệp, yêu cầu bắt buộc là phải đăng được tối thiểu 01 bài báo khoa học quốc tế trên hệ thống ISI/SCOPUS.
 • SIMI Swiss bảo lưu quyền tiếp nhận hay không tiếp nhận ứng viên do chính sách tiếp nhận đặc biệt hạn chế và khắt khe.
 • SIMI Swiss tuyệt đối không tiếp nhận ứng viên là Tiến sĩ từ các đại học chưa được kiểm định.
 • SIMI Swiss không cam kết bất kỳ điều gì không thuộc thẩm quyền như công nhận bằng cấp, thăng tiến, được định cư, được trợ phí, được học bổng, được hỗ trợ phí nghiên cứu từ trường Đại học…
 • Là hệ thống giáo dục tư thục Thụy Sĩ, chính phủ Thụy Sĩ không cấp học bổng với bất kỳ hình thức nào. Các trợ phí đến từ chính SIMI Thụy Sĩ và các đối tác bảo trợ.
 • Sau khi đăng tải trên hệ thống công bố nghiên cứu thuộc ISI/SCOPUS, các bài nghiên cứu mới được đăng tải vào hệ thống tạp chí khoa học của SIMI Thụy Sĩ.

Vui lòng liên hệ Viện MBA, đối tác khoa học độc quyền của Viện đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ để được hỗ trợ thông tin liên quan đến quá trình xét tuyển.

Sau khi tốt nghiệp PostDoc Degree, các nhà nghiên cứu sẽ:

 • Có đủ năng lực để hướng dẫn nghiên cứu sinh ở cấp độ Tiến sĩ cho các chương trình trong nước và quốc tế (được kiểm định).
 • Cơ hội tham gia giảng viên hướng dẫn quốc tế của SIMI Thụy Sĩ tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có campus quốc tế của SIMI.
 • Cơ hội trở thành thành viên hội đồng phản biện và peer-review cho Tạp chí khoa học Thụy Sĩ (Academic Journal of Switzerland)
 • Cơ hội trao đổi và liên kết dự án nghiên cứu, tham gia và trình bày, đăng tải các nghiên cứu quốc tếvới sự hỗ trợ của UNESCO (UNESCO chair on Socials Practices in Intercultural Communication & Social Cohesion)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 111/2011/NĐ-CP, “Hợp pháp hóa lãnh sự” được giải thích là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Tại Thuỵ Sĩ, để văn bằng của SIMI Swiss có thể được hợp pháp hoá lãnh sự, cần trải qua 3 xác nhận:

 • Công nhận của NORTARY PUBLIC của Thuỵ Sĩ nhằm xác nhận trường, văn bằng, nội dung trên văn bằng, người nhận văn bằng là thật.
 • Công nhận của ZUG CANTON (cơ quan chủ quản của SIMI Swiss) tại Thuỵ Sĩ nhằm xác định tất cả nội dung của NORTARY PUBLIC là đúng, đồng thời trường SIMI Swiss là thật với đầy đủ pháp nhân và chữ ký trên bằng đã được đăng ký với chính phủ Thuỵ Sĩ.
 • Công nhận của ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THUỴ SĨ trên mẫu Hợp pháp hoá lãnh sự.

Dưới đây là mẫu hợp pháp hoá lãnh sự trên văn bằng của SIMI Swiss có đầy đủ 3 công nhận trên:

Lưu ý: Thông tin tham khảo trên đây chỉ đúng vào thời điểm công bố và nội dung có thể thay đổi theo điều chỉnh của luật từng quốc gia và không báo trước.

Contact SIMI

Blegistrasse 7, 6340 Baar, Zug Canton, Switzerland

SIMI Swiss là viện đào tạo chương trình đại học và sau đại học tiên phong tại Zug, Thụy Sĩ. SIMI Swiss được kiểm định bởi ASIC cấp tổ chức và giấy phép đào tạo & nghiên cứu được cấp bởi Canton of Zug, Thụy Sĩ.

Accredited by ASIC
Zug Switzerland, Legal license CHE-258.080.017

Đăng ký xét trợ phí

Viện đại học SIMI trợ phí cho sinh viên quốc tịch Việt Nam từ 80% căn cứ vào hồ sơ ứng tuyển. Lưu ý số lượng có hạn và đăng ký trước xét trước.

  Cơ hội trở thành giảng viên hướng dẫn cấp độ Tiến sĩ và hội đồng phản biện tạp chí AJS