fbpx

Trách nhiệm miễn trừ

Swiss Information and Management Institute (SIMI Swiss) có tiền thân là Swiss Institute of Management and Innovation, được điều chỉnh tên sau khi được chính phủ Thuỵ Sĩ cấp thêm một số giấy phép và quyền hoạt động,  là Viện đào tạo chương trình đại học và sau đại học được hình thành và cấp phép bởi Zug Canton với mã đăng ký CHE-258.08.017. SIMI Swiss phối hợp với các trường đại học, các tổ chức khảo thí và cấp bằng, các tổ chức kiểm định và công nhận để triển khai chương trình đào tạo đại học và sau đại học, tham gia các chương trình nghiên cứu tại Thụy Sĩ và quốc tế, cung cấp chương trình thực tập tại và cho sinh viên Thụy Sĩ và sinh viên quốc tế.

SIMI Swiss là Viện đại học hoạt động độc lập, không thuộc hệ thống đào tạo đại học công lập của Thụy Sĩ và không áp dụng và chế tài theo Federal Act of 30 September 2011 on the Funding and Coordination of the Higher Education Sector (HEdA), SR 414.11. SIMI cung cấp chương trình được kiểm định và công nhận quốc tế ở cấp độ Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Chương trình của SIMI Swiss được xem là chương trình đào tạo chuyên nghiệp, dành cho người đi làm, đáp ứng yêu cầu, nhu cầu của thị trường lao động. Bằng cấp của SIMI Swiss là bằng đào tạo tư thục (Private Degree) do SIMI Swiss cấp. Văn bằng của SIMI Swiss không phải và không thuộc hệ thống đào tạo đại học Liên bang và hệ thống đại học công lập Thụy Sĩ.

SIMI Swiss phối hợp chặt chẽ với các Viện, các trường đại học, các tổ chức khảo thí, các đơn vị kiểm định để tiến hành hợp tác và công nhận chéo nhằm đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có điều kiện tốt nhất để tham gia vào thị trường lao động, có thể nhận được đồng thời nhiều bằng cấp và công nhận. Tuy nhiên, mỗi tổ chức, mỗi quốc gia và khu vực có những quy định rất riêng về việc công nhận văn bằng và quá trình sử dụng văn bằng và các quy định này có thể thay đổi theo thời gian do đó SIMI Swiss và các đối tác tuyệt đối không cam kết, không hỗ trợ quá trình công nhận văn bằng trong và sau khi tốt nghiệp. Ứng viên cần tìm hiểu các thông tin trước khi đăng ký nhập học với SIMI Swiss.

Căn cứ bộ luật cạnh tranh không lành mạnh của Liên bang Thụy Sĩ (Swiss Unfair Competition Act and Swiss Criminal Code), nhằm đảm bảo minh bạch trong các hoạt động, tránh các hiểu nhầm, hiểu không đúng bản chất, hiểu một phần và/hoặc vô tình và/hoặc cố tình làm ảnh hưởng đến học viên của SIMI Swiss, của các đối tác SIMI Swiss và của chính SIMI Swiss, chúng tôi xin tuyên bố trách nhiệm miễn trừ dưới đây.

The Swiss Information and Management Institute (SIMI Swiss) is an accredited private institute of higher education in Zug, Switzerland. SIMI Swiss is not part of Switzerland’s public higher education sector, not regulated under the Federal Act of 30 September 2011 on the Funding and Coordination of the Higher Education Sector (HEdA), SR 414.11

Một số lưu ý về tính pháp lý

Giấy phép số CHE-258.08.017

SIMI Swiss là tổ chức được đăng ký với Zug Canton, Thụy Sĩ với chức năng tổ chức các chương trình đào tạo, nghiên cứu, các hoạt động hỗ  trợ cho sinh viên người Thụy Sĩ và sinh viên đến Thụy Sĩ học tập.

SIMI Swiss là tổ chức giáo dục được kiểm định

Luật Thụy Sĩ không bắt buộc các tổ chức giáo dục tư thục phải kiểm định nhưng nhằm đảm bảo chất lượng, SIMI Swiss được kiểm định cả ở cấp tổ chức (Institutional) và cấp chương trình (Programmatic). Vui lòng tham khảo tại đây

Không cam kết thực tập, việc làm hoặc định cư

SIMI Swiss không cam kết học viên sẽ có việc làm, cơ hội định cư, đảm ảo cơ hội thực tập khi tham gia học cùng SIMI Swiss. Tuy nhiên, SIMI Swiss hỗ trợ thông tin, phối hợp với các bên liên quan để tạo điều kiện tốt nhất cho học viên của mình.

SIMI Swiss cấp Private Degree

Văn bằng do SIMI Swiss cấp là văn bằng tư (Private Degree) không phải và không thuộc hệ thống đào tạo Liên Bang; hệ thống đào tạo đại học công lập của Thụy Sĩ, không thuộc chế tài và áp dụng theo bộ luật Federal Act of 30 September 2011 on the Funding and Coordination of the Higher Education Sector (HEdA), SR 414.20.

Không cam kết sẽ thăng tiến sự nghiệp

SIMI Swiss không đảm bảo sau khi tốt nghiệp học viên sẽ được thăng tiến, đảm bảo việc làm, tăng lương, thưởng, tiếp nhận vào chỗ làm mới… Quyết định thuộc về đơn vị tiếp nhận.  

Không đảm bảo bằng cấp được công nhận tại quốc gia sử dụng

Mỗi quốc gia có luật giáo dục hoàn toàn khác nhau và các cơ quan, trường, chính phủ giữ quyền công nhận hay không công nhận bằng cấp của quốc gia và đơn vị mình. Vui lòng kiểm tra tại cơ quan, quốc gia của mình trước khi tham gia và SIMI Swiss, đối tác không cam kết và hỗ trợ việc này.

SIMI Swiss không hứa hoặc cam kết:

Căn cứ các bộ luật của liên bang Thụy Sĩ, của Zug Canton, quy định về cạnh tranh không lành mạnh của Liên bang Thụy Sĩ, các điều ước quốc tế mà chính phủ Thụy Sĩ thuộc về hoặc đã ký kết, Swiss Information and Management Institute (tiền thân là Swiss Institute of Management and Innovation) gọi tắt là SIMI Swiss không hứa và/hoặc cam kết những điều sau đây:

  • SIMI Swiss không đảm bảo học là sẽ ra trường, sẽ tốt nghiệp và sẽ nhận bằng cấp nếu không đáp ứng, không đạt yêu cầu, không tuân thủ quy định về học thuật, học phí, kỷ luật học tập và các quy định khác trong sổ tay sinh viên mà sinh viên đã cam kết trước khi tham gia chương trình với SIMI Swiss. Trong trường hợp vi phạm cam kết, tự ý nghỉ học, tự ý không tiếp tục chương trình, SIMI Swiss có quyền từ chối tiếp nhận, từ chối xử lý, từ chối hỗ trợ và không hoàn và/hoặc bồi hoàn chi phí, học phí.
  • SIMI Swiss không đảm bảo bằng cấp được tiếp nhận bởi bên thứ ba. Quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận phụ thuộc vào chủ quan của đơn vị tiếp nhận.
  • SIMI Swiss không đảm bảo sau khi ra trường người học sẽ tăng lương, sẽ thăng tiến, sẽ thăng chức, sẽ được tiếp nhận vào vị trí mới, chỗ làm mới.
  • Mặc dù thế giới có các quy định công nhận chéo, công nhận tương đương về bằng cấp nhưng mỗi quốc gia, mỗi tổ chức, mỗi đơn vị có quyền tiếp nhận, công nhận bằng cấp của riêng mình và các quy định này có thể thay đổi. SIMI Swiss không đảm bảo và không cam kết, không hỗ trợ việc công nhận văn bằng của SIMI Swiss và đối tác trong quá trình sử dụng bao gồm làm việc, giảng dạy, quản lý cũng như các mục đích sử dụng khác.
  • SIMI Swiss không đảm bảo người học sẽ có cơ hội định cư, việc làm tại nước ngoài, sẽ có giấy phép làm việc, giấy phép giảng dạy, giấy phép chuyên gia tại Thụy Sĩ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác.
  • SIMI Swiss hỗ trợ tối đa nhưng không đảm bảo sinh viên đạt 100% visa nếu không đạt yêu cầu của nước sở tại (chỉ dành cho một số chương trình cụ thể).

Swiss Institute of Management & Innovation cam kết:

LÀ TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠT CHẤT LƯỢNG 100%
KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ MÀ KHÔNG THÔNG BÁO TRƯỚC 100%
ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG TRONG HỌC THUẬT VÀ TUYỂN 100%
ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA SINH VIÊN QUỐC TẾ 100%
CUNG CẤP THÔNG TIN CHÍNH XÁC VÀ ĐẦY ĐỦ NGAY TỪ ĐẦU 100%

Các chính sách và điều khoản của SIMI Swiss