fbpx

Nhận đồng thời 2 bằng Thạc sĩ độc lập với 2 chuyên ngành phối hợp với hệ thống văn bằng quốc gia theo Level UK

Khác với chương trình Cử nhân, chương trình Thạc sĩ là chương trình định hướng chuyên môn, giúp người học phát triển chuyên sâu về một ngành hoặc lĩnh vực mà mình đang làm việc, quản lý hoặc một lĩnh vực mới mà mình mong muốn theo đuổi. Chương trình ở cấp độ Thạc sĩ tại SIMI Thụy sĩ được thiết kế 60 tín chỉ ECTS (tương ứng 180 tín chỉ thông thường) với thời gian đào tạo từ 1,5 năm trở lên với các môn chuyên ngành kết hợp với năng lực nghiên cứu thực hành.

Chương trình Thạc sĩ của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ là chương trình bằng kép kết hợp giữa hệ thống văn bằng quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh và hệ thống chương trình Thạc sĩ theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ và Châu Âu. Toàn bộ chương trình Thạc sĩ của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ đáp ứng khung năng lực Châu Âu, khung chuyển đổi tín chỉ ECTS và hệ thống công nhận văn bằng Bolonia.

100% chương trình Thạc sĩ của SIMI được kiểm định và công nhận ở cả 2 cấp độ, cấp độ tổ chức (Institution) và cấp độ chương trình (Programatic). Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được đồng thời 2 bằng Thạc sĩ với 2 chuyên ngành khác nhau.

Sau khi tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ của SIMI, học viên nhận được (1) Văn bằng Level 7 từ hệ thống văn bằng quốc gia theo Level của Anh Quốc và (2) Bằng Thạc sĩ chuyên ngành từ Viện đại học SIMI Thụy Sĩ.

Khác biệt của chương trình Thạc sĩ của SIMI

Kiểm định toàn diện

Chương trình kiểm định và công nhận bởi cấp độ tổ chức (Institution) từ ASIC và cấp độ chương trình bởi hệ thống khảo thí và cấp văn bằng quốc gia theo Level UK.

Mô hình học tập linh hoạt

SIMI cung cấp nhiều mô hình học tập như toàn thời gian tại Thụy Sĩ hoặc mô hình Hybrid kết hợp lớp học truyền hình trực tiếp (Live Class) và trợ giảng địa phương

Học bổng và trợ phí

SIMI cung cấp học bổng và trợ phí lên đến 90% cho sinh viên Thạc sĩ có quốc tịch Châu Á tham gia chương trình.

Chuyên ngành đa dạng

Học viên có thể chọn các chuyên ngành mà Thụy Sĩ luôn được xem là hàng đầu thế giới. Ngoài ra, SIMI tự hào là Viện đại học đầu tiên của Thụy Sĩ có chuyên ngành Hàng không.

Bằng kép với Anh Quốc

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được bằng Level 7 từ hệ thống văn bằng quốc gia theo Level của Anh Quốc và bằng Thạc sĩ chuyên ngành từ Viện SIMI Thụy Sĩ.

Công nhận toàn cầu

Văn bằng kép từ Anh Quốc và Thụy Sĩ giúp học viên có thể dễ dàng tham gia vào thị trường lao động, học liên thông hoặc chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục khác.

Lợi thế của hệ thống bằng kép kết hợp với Level 7 Anh QuốcLevel 7 Anh Quốc được công nhận là Thạc sĩ tại Anh Quốc, Châu Âu, Châu Úc, Châu Á và Việt Nam.

Là chương trình Thạc sĩ bằng kép, bên cạnh bằng Thạc sĩ của SIMI Thụy Sĩ, Level 7 cũng hỗ trợ rất lớn học viên trong quá trình làm việc, học tập liên thông, quá trình công nhận năng lực và văn bằng khi làm việc tại các quốc gia.

 • FHEQ

  Công nhận là Thạc sĩ tại Anh Quốc

  Level 7 của Vương Quốc Anh được công nhận tương đương với Thạc sĩ theo hệ thống đào tạo đại học của Vương Quốc Anh theo hệ thống FHEQ (Framework for Higher Education Qualifications)

 • EQF

  Công nhận là Thạc sĩ tại Châu Âu

  Level 7 Anh Quốc tương ứng Level 7 Châu Âu. Được công nhận là Thạc sĩ tại Châu Âu theo khung năng lực EQF (European Qualifications Framework)

 • AQF

  Công nhận Level 7 Anh Quốc là Thạc sĩ tại Châu Úc

  Level 7 Anh Quốc tương ứng Level 9 Châu Úc được công nhận là Thạc sĩ theo khung năng lực AQF (Australia Qualification Framework)

 • ACQF

  Level 7 Anh Quốc được công nhận là Thạc sĩ tại Châu Phi

  Level 7 Anh Quốc tương ứng Level 7 Châu Phi được công nhận là Thạc sĩ tại Châu Phi theo khung năng lực tham chiếu Châu Phi ACQF (African Continental Qualification Framework)

 • ARQF

  Level 7 Anh Quốc được công nhận là Thạc sĩ tại ASEAN

  Level 7 Anh Quốc tương ứng Level 7 tại các quốc gia ASEAN, công nhận là Thạc sĩ theo theo khung năng lực tham chiếu chungASEAN ARQF (ASEAN Qualifications Reference Framework)

 • VQF

  Công nhận Level 7 Anh Quốc là Thạc sĩ tại Việt Nam

  Level 7 Anh Quốc tương ứng Level 7 Châu Âu (EQF) và Level 7 ARQF (Asean) và được công nhận là Thạc sĩ tại Việt Nam khung năng lực Quốc gia của Việt Nam VQF theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016.

Danh mục chương trình Thạc sĩ bằng képNhận 2 bằng với văn bằng quốc gia theo Level Anh Quốc và bằng Thạc sĩ chuyên ngành từ Viện đại học SIMI Thụy Sĩ

Master of Business Administration

Xem thêm

Master of Arts in Talent Development and Human Resources Management

Xem thêm

Master of Arts in Education Management and Innovation Pedagogy

Xem thêm
Contact SIMI

Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Switzerland

SIMI là viện đào tạo đại học và sau đại học đầu tiên tại Zug, Thụy Sĩ. SIMI được kiểm định bởi ASIC cấp tổ chức và giấy phép đào tạo và nghiên cứu được cấp bởi Canton of Zug, Thụy Sĩ.

Accredited by ASIC
Zug Switzerland, Legal license CHE-258.080.017

Trợ phí lên đến 95%

Chương trình Thạc sĩ của Viện đại học SIMI được kiểm định ở cấp tổ chức và cấp chương trình. Học viên Thạc sĩ nhận được 2 bằng Thạc sĩ độc lập từ Viện đại học SIMI Thụy Sĩ và đối tác.

  Toàn bộ chương trình được kiểm định của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ