fbpx

Master of Arts in TESOL bằng kép (UK + Switzerland)

Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh bằng kép Anh Quốc và Thụy Sĩ2 bằng thạc sĩ từ Anh Quốc và Thụy Sĩ

Giảng viên tiếng Anh là một công việc hấp dẫn, thú vị và cũng là ngành có nhu cầu cực lớn trong bối cảnh tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp toàn cầu.

Chương trình Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh (Master of Arts in TESOL) là chương trình bằng kép, kết hợp giữa văn bằng quốc gia theo Level 7 (Thạc sĩ Giáo dục) của Vương Quốc Anh và bằng Thạc sĩ TESOL từ hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới Thụy Sĩ.

Chương trình duy nhất kết hợp giữa năng lực quản lý giáo dục và năng lực điều hành hệ thống giảng dạy tiếng Anh. Chương trình không chỉ tập trung vào công tác hoạch định và quản lý trong ngành giáo dục mà chuyên sâu mà còn bồi dưỡng chuyên gia đứng lớp hoặc có thể đào tạo lại lớp giảng viên tiếng Anh kế thừa.

Chương trình triển khai theo mô hình Hybrid kết hợp với lớp học thời gian thực (Live Class) và trợ giảng trực tuyến. Chương trình không ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được 2 bằng Thạc sĩ từ Anh Quốc và Thụy Sĩ với:

 • Bằng Level 7 thuộc hệ thống đào tạo cấp văn bằng quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh: OTHM Level 7 Diploma in Education Management and Leadership.
 • Bằng Thạc sĩ Master of Arts in TESOL từ Viện đại học SIMI Thụy Sĩ.

Khác biệt về kiểm định và công nhận:

Chương trình Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh TESOL là chương trình bằng kép, nhận 2 bằng Thạc sĩ độc lập từ Anh Quốc và Thụy Sĩ. Chương trình phối hợp giữa hệ thống khảo thí cấp văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level OTHM và Viện Đại học SIMI Thụy Sĩ. Cả 2 tổ chức đều đạt các kiểm định uy tín cho cả cấp tổ chức (Institution) và cấp chương trình (Programatic).

 • Viện Đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ đạt kiểm định cấp tổ chức bởi ASIC (Accreditation Service for International Schools, University and Colleges) ở cấp cao nhất Premier Institute và chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh được công nhận bởi OTHM, tổ chức khảo thí và cấp văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level được kiểm định bởi Ofqual.
 • OTHM là hệ thống khảo thí và cấp văn bằng quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh, được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Anh Quốc.

Khác biệt về học phí:

 • Học phí được ưu đãi chỉ bằng 15% so với học phí tại Anh Quốc và Thụy Sĩ.
 • Được hỗ trợ cho vay khuyến học với 0% lãi suất.

Khác biệt về hệ thống hỗ trợ:

 • Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật độc quyền từ Viện MBA giúp vượt qua rào cản khi làm sinh viên quốc tế.
 • Bổ trợ trợ giảng Việt Nam trên lớp cho các môn chuyên ngành giáo dục (không áp dụng cho các môn chuyên ngành TESOL)
 • Bổ sung một số workshop hỗ trợ tại Việt Nam giúp tự tin triển khai và hoàn tất nghiên cứu luận văn Thạc sĩ.

Khác biệt về mô hình học tập:

 • Chương trình thiết kế cho người bận rộn theo mô hình Hybrid kết hợp giữa lớp học truyền hình trực tiếp (Live Class) và trợ giảng địa phương (trực tuyến). Học viên có thể học chương trình gốc của Thuỵ Sĩ và Anh Quốc, lấy bằng như du học toàn thời gian mà không phải sống và sinh hoạt tại Thuỵ Sĩ như sinh viên toàn thời gian.

Khác biệt về bằng cấp: 2 bằng Thạc sĩ độc lập từ Anh Quốc và Thụy Sĩ.

 • Bằng Level 7 thuộc hệ thống đào tạo cấp văn bằng quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh: OTHM Level 7 Diploma in Education Management and Leadership.
 • Bằng Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh – Master of Arts in TESOL từ Viện đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ.

Chương trình MA in TESOL bằng kép bao gồm 2 nhóm môn học với 6 môn học chuyên sâu về sư phạm và 3 môn chuyên sâu về giảng dạy tiếng Anh gồm 180 tín chỉ, kéo dài tối thiểu 1,5 năm.

Các môn học về sư phạm và quản lý giáo dục bao gồm:

 • Contemporary Issues in Education: Theory, Policy and Practice (20 credits)
 • The Management of Educational Change (20 credits)
 • Managing Effective Intercultural Communication and Perspectives (20 credits)
 • Pedagogy and Practice in Education (20 credits)
 • Leading Reflective Practice in Education (20 credits)
 • Research Methods in Education (20 credits)

Sau mỗi môn học, học viên sẽ làm bài thi hết môn. Bài thi hết môn là các bài luận định hướng ứng dụng nhằm giúp học viên ôn lại kiến thức, vận dụng kiến thức vào nơi làm việc và các cải tiến trong môi trường thực tiễn.

Các môn học chuyên sâu về giảng dạy tiếng Anh bao gồm:

Teaching Reading and Writing (20 Credits)

 • Topic 1 – The Nature of Reading Topic 2 – Models of Reading
 • Topic 3 – Reading and the Second Language Reader
 • Topic 4 – Social Contexts and Motivation to Read Topic 5 – Individual Student Variation
 • Topic 6 – Reading and Vocabulary Development Topic 7 – Strategic and Fluent Reader
 • Topic 8 – Extensive and Intensive Reading
 • Topic 9 – Theoretical Orientations to Second Language Writing Topic 10 – Learning to Write in the Second Language
 • Topic 11 – Writing Process
 • Topic 12 – Response, Error Correction and Grading Topic 13 – Second Language Writing and Culture Topic 14 – Writer’s Workshop Approach

Teaching Listening and Speaking (20 Credits)

 • Topic 1 – Listening as Comprehension & Listening as Acquisition Topic 2 – Cyclical Approach in Teaching Listening
 • Topic 3 – Principles of Developing Listening Activities Topic 4 – Types of Meaning for Listening
 • Topic 5 – Examples of Listening Activities
 • Topic 6 – Learning Styles and Listening Strategies Topic 7 – Functions of Speaking
 • Topic 8 – Talk as Interaction, Transaction and Performance Topic 9 – Types of Speaking Activities
 • Topic 10 – Assessment of Speaking
 • Topic 11 – Teaching Pronunciation in a Second or Foreign Language Topic 12 – Speaking and Listening Fluency

Language Assessment and Testing (20 Credits)

 • Topic 1 – Role and Purpose of Testing and Evaluation Topic 2 – Principles of Test and Measurement
 • Topic 3 – Limitation of Tests
 • Topic 4 – Basic Statistics and Measurement Topic 5 – Reliability of Tests
 • Topic 6 – Validity of Tests Topic 7 – Item Analysis
 • Topic 8 – Different Formats of Assessment Topic 9 – Objective Language Tests
 • Topic 10 – Subjective Language Tests Topic 11 – Technology in Assessment Topic 12 – Authentic Assessment

Triết lý đào tạo:

Chương trình cũng cung cấp các kiến thức và kỹ năng đứng lớp để giảng dạy tiếng Anh theo khuynh hướng và trong môi trường giáo dục quốc tế, đồng thời trang bị các kỹ năng hiện đại của một nhà sư phạm chuyên sâu và chuyên gia quản lý giáo dục thông qua các mô hình đào tạo tiên tiến và tâm lý sư phạm.

Chương trình được thiết kế định hướng thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ quản lý giáo dục trong ngành tiếng Anh và giảng viên tiếng Anh.

Năng lực sau khi tốt nghiệp:

 • Hiểu phương pháp sư phạm trong dạy và học
 • Hiểu nguời học và phương pháp quản lý lớp học
 • Biết cách hoạch định và quản lý cơ sở giáo dục
 • Hiểu tính bản chất của ngôn ngữ Anh.
 • Hiểu được năng lực cần có của một giảng viên tiếng Anh
 • Hiểu các kỹ thuật cần có của một giảng viên tiếng Anh
 • Hiểu được người học và chính bản thân mình (người dạy)
 • Biết cách thiết kế bài giảng
 • Biết cách hoạch định quá trình giảng dạy
 • Biết cách tương tác với học viên trong các môi trường học (learning environments) khác nhau
 • Hiểu về ngôn ngữ học (Linguistics)
 • Kỹ năng và phương pháp đứng lớp thực hành.

Ứng viên đăng ký tham gia chương trình bên cạnh các yêu cầu đầu vào, bộ phận xét tuyển hồ sơ cũng xem xét tính phù hợp của ứng viên trước khi tham gia chương trình nhằm đảm bảo có thể lĩnh hội, đạt được các lợi ích khi tham gia chương trình.

Yêu cầu đầu vào cần đáp ứng một trong các tiêu chí dưới đây:

 • Bằng cử nhân chuyên ngành về tiếng Anh từ các đại học được kiểm định. Với các đại học nội địa chưa có kiểm định quốc tế, đối tác của SIMI tại Việt Nam sẽ làm các thủ tục thẩm định.
 • Cử nhân chuyên ngành khác phải đáp ứng tiêu chuẩn tiếng Anh đầu vào (dưới đây) và phải chứng minh kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tối thiểu 3 năm.
 • Bằng Level 6 theo hệ EQF hoặc tương đương chuyên ngành tương ứng. Bằng Level 6 Diploma phải từ các tổ chức được quyền cấp bằng và đã được kiểm định công nhận.
 • SIMI không xét hồ sơ ứng viên tốt nghiệp các Diploma TESOL từ các tổ chức không được kiểm định hoặc kiểm định từ các tổ chức không uy tín.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Nói và viết phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Nếu là Cử nhân tiếng Anh sẽ được miễn chứng minh năng lực tiếng Anh.

Lưu ý: SIMI bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận căn cứ vào yêu cầu của đơn vị kiểm định và chỉ tiêu tiếp nhận toàn cầu của SIMI.

SIMI Thụy Sĩ là đơn vị được kiểm định cả ở cấp độ tổ chức (institution) bởi ASIC và ở cấp độ chương trình  bởi các tổ chức được công nhận bởi Ofqual UK. Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh bằng kép sở hữu cả uy tín của hệ thống kiểm định của SIMI và cả hệ thống kiểm định của OTHM Vương Quốc Anh.

Do chương trình và các bằng cấp nhận được đều được kiểm định chặt chẽ bởi các tổ chức uy tín nên sau khi tốt nghiệp, học viên tự tin khi tham gia vào thị trường lao động, học tập liên thông cũng như dễ dàng chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục uy tín và đẳng cấp tương đương.

 • Để có thêm thông tin về kiểm định và công nhận của SIMI Thụy Sĩ, vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY.
 • Thông tin về kiểm định, công nhận, chương trình và giá trị văn bằng của OTHM Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY

Chương trình Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh là chương trình bằng kép sau khi tốt nghiệp học viên nhận được

 • Bằng Thạc sĩ theo hệ thống văn bằng quốc gia Anh Quốc theo level – OTHM Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership
 • Bằng Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh – Master of Arts in TESOL từ Viện đại học SIMI Thụy Sĩ.

OTHM Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership

OTHM Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership là văn bằng thuộc hệ thống văn bằng quốc gia của Anh Quốc theo Level, được công nhận là Thạc sĩ không chỉ bởi chính phủ Anh Quốc mà còn được công nhận toàn cầu.

Văn bằng OTHM Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership đạt:

 • Bậc 7 theo khung năng lực Anh Quốc (RQF) và Châu Âu (EQF)
 • Thời lượng đào tạo đủ để công nhận là Thạc sĩ: 180 Credits
Mô tả chương trình
Mã kiểm định Ofqual 603/4248/1
Khung năng lực Level UK RQF
Thời gian đào tạo tối thiểu 1 Năm
Tổng số tín chỉ (Credits) 120 Credits
Tổng thời gian học tập 1200 Hours
Tổng thời gian học có người hướng dẫn 480 Hours
Ngôn ngữ đào tạo Tiếng Anh
Đơn vị đào tạo Do Level UK kiểm định và cấp phép
Đơn vị khảo thí Level UK
Đơn vị cấp bằng CTH Vương Quốc Anh

Tính công nhận tương đương của Level 7 UK Diploma với các hệ thống văn bằng và các cấp bậc của các hệ thống giáo dục khác trên thế giới:

Level Khung năng lực Bằng cấp tương ứng
7 Level UK (RQF) level 7 diploma
level 7 NVQ
postgraduate diploma
11 Level tại Scotland (SCQF) Masters Degrees
Post Graduate Diploma
SVQ 5
Thạc sĩ Đào tạo Đại học Anh Quốc (FHEQ) integrated master’s degree, for example master of engineering (MEng)
master’s degree, for example master of arts (MA), master of science (MSc)
7 Level Châu Âu (EQF) Masters Degrees
Post Graduate Diploma
9 Level Châu Úc (AQF) Masters Degrees
9 Level Châu Phi (ACQF) Masters Degrees
Post Graduate Diploma
7 Level ASEAN (ARQF) Masters Degrees
Post Graduate Diploma
7 Bậc Quốc gia Việt Nam (VQF) Bằng Thạc sĩ

Tại Việt Nam, OTHM Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership tương ứng với bằng Thạc sĩ theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 về phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Bằng Master of Arts in TESOL từ Viện đại học SIMI Thụy Sĩ

Bên cạnh bằng Thạc sĩ TESOL Level 7 theo hệ văn  bằng Quốc gia Anh Quốc theo Level, học viên còn nhận bằng Master of Arts in TESOL từ Viện đại học SIMI Thụy Sĩ.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 111/2011/NĐ-CP, “Hợp pháp hóa lãnh sự” được giải thích là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Tại Thuỵ Sĩ, để văn bằng của SIMI Swiss có thể được hợp pháp hoá lãnh sự, cần trải qua 3 xác nhận:

 • Công nhận của NORTARY PUBLIC của Thuỵ Sĩ nhằm xác nhận trường, văn bằng, nội dung trên văn bằng, người nhận văn bằng là thật.
 • Công nhận của ZUG CANTON (cơ quan chủ quản của SIMI Swiss) tại Thuỵ Sĩ nhằm xác định tất cả nội dung của NORTARY PUBLIC là đúng, đồng thời trường SIMI Swiss là thật với đầy đủ pháp nhân và chữ ký trên bằng đã được đăng ký với chính phủ Thuỵ Sĩ.
 • Công nhận của ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THUỴ SĨ trên mẫu Hợp pháp hoá lãnh sự.

Dưới đây là mẫu hợp pháp hoá lãnh sự trên văn bằng của SIMI Swiss có đầy đủ 3 công nhận trên:

Lưu ý: Thông tin tham khảo trên đây chỉ đúng vào thời điểm công bố và nội dung có thể thay đổi theo điều chỉnh của luật từng quốc gia và không báo trước.

Contact SIMI

Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Switzerland

SIMI là viện đào tạo đại học và sau đại học đầu tiên tại Zug, Thụy Sĩ. SIMI được kiểm định bởi ASIC cấp tổ chức và giấy phép đào tạo và nghiên cứu được cấp bởi Canton of Zug, Thụy Sĩ.

Accredited by ASIC
Zug Switzerland, Legal license CHE-258.080.017

Đăng ký trợ phí

Viện đại học SIMI trợ phí cho sinh viên quốc tịch Việt Nam từ 80% đến 95% căn cứ vào hồ sơ ứng tuyển. Lưu ý số lượng có hạn và đăng ký trước xét trước.

  Tìm hiểu thêm về lợi thế đặc biệt của các chương trình Thạc sĩ từ Viện đại học SIMI Thụy Sĩ