fbpx

Trưởng khoa IT và đổi mới sáng tạoProf. Dr.Sureswaran Ramadass

Prof Sureswaran Ramadass
areas of expertise
 • Information Technology
 • Expertise in IPv6 and IoT
 • 5G technology
 • Security
education
 • Ph.D. from Universiti Sains Malaysia (USM)
 • National Academic Leader for Innovation and Commercialization in 2008 by the Minister of Higher Education.
 • Malaysian Innovation Award by the Prime Minister in 2007 and again by the Minister of Science and Technology in 2009

contact details

+41412660763

Social Profiles

Contact SIMI

The Swiss Institute of Management & Innovation, Zug Switzerland

  Contact SIMI

  Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Switzerland

  SIMI là viện đào tạo đại học và sau đại học đầu tiên tại Zug, Thụy Sĩ. SIMI được kiểm định bởi ASIC cấp tổ chức và giấy phép đào tạo và nghiên cứu được cấp bởi Canton of Zug, Thụy Sĩ.

  Accredited by ASIC
  Zug Switzerland, Legal license CHE-258.080.017

  SIMI is the first higher education provider in Zug with accredited & recognized programs