fbpx

Trưởng khoa kinh doanh và quản lýProf. Dr. Timothy Rackett

Dr. Tim
lĩnh vực chuyên môn
 • global politics
 • globalization
 • intercultural studies
 • development sociology
đào tạo và bằng cấp
 • 1986-1995 Birkbeck College, University of London Ph D (E.S.R.C. funded): ‘Transcultural psychiatry and the Truth of Racism’- Governing culture, race and madness (in colonial and postcolonial metropolitan racial situations. Supervised by Paul Q Hirst. 

contact details

+41412660763

Social Profiles

Contact SIMI

The Swiss Institute of Management & Innovation, Zug Switzerland

  Contact SIMI

  Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Switzerland

  SIMI là viện đào tạo đại học và sau đại học đầu tiên tại Zug, Thụy Sĩ. SIMI được kiểm định bởi ASIC cấp tổ chức và giấy phép đào tạo và nghiên cứu được cấp bởi Canton of Zug, Thụy Sĩ.

  Accredited by ASIC
  Zug Switzerland, Legal license CHE-258.080.017

  SIMI is the first higher education provider in Zug with accredited & recognized programs