fbpx

Viện Đại Học SIMI Hợp Tác Với Hệ Thống Văn Bằng Năng Lực Quốc Gia Anh Quốc OTHM

Viện Đại Học SIMI Hợp Tác Với Hệ Thống Văn Bằng Năng Lực Quốc Gia Anh Quốc OTHM
Viện Đại Học SIMI Hợp Tác Với Hệ Thống Văn Bằng Năng Lực Quốc Gia Anh Quốc OTHM

Viện Đại học SIMI, Zug Switzerland là một viện đào tạo đại học và sau đại học chú trọng đến chất lượng giáo dục cũng như cơ hội rộng mở cho các học viên sau khi tốt nghiệp.  Nhằm gia tăng hơn nữa cơ hội cho sinh viên của SIMI tại thị trường lao động và môi trường học thuật, Viện Đại học SIMI đã hợp tác và được công nhận bởi hệ thống văn bằng năng lực quốc gia Vương Quốc Anh.

Hệ thống văn bằng năng lực quốc gia Vương Quốc Anh là hệ thống văn bằng theo khung năng lực RQF (Regulated Qualification Framework), đượng kiểm định và công nhận bởi Ofqual UK.Gov. Các văn bằng thuộc hệ thống này được công nhận toàn bộ Vương Quốc Anh, Xứ Wales và Bắc Ireland. Ngoài ra, còn được công nhận tại Châu Âu theo khung năng lực Châu Âu EQF, công nhận tại Úc theo khung năng lực AQF, tại ASEAN theo khung năng lực AQRF và hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ khác theo khung năng lực quốc gia NQF.

Xác nhận của OTHM với SIMI

Viện đại học SIMI Thụy Sĩ được rất nhiều các tổ chức cấp văn bằng năng lực Quốc gia Anh Quốc công nhận và một trong số đó là OTHM, một trong những tổ chức cấp văn bằng năng lực quốc gia hàng đầu Anh Quốc. Việc công nhận lẫn nhau của SIMI Thụy Sĩ và OTHM giúp học viên học 1 chương trình được 2 công nhận với 2 văn bằng độc lập. Các bạn có thể tham khảo thêm danh sách các chương trình của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ để có thêm thông tin.

Để đạt được công nhận bởi hệ thống văn bằng năng lực Quốc gia Anh Quốc nói chung và OTHM nói riêng, chương trình của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ phải đảm bảo tiêu chuẩn không chỉ của Thụy Sĩ mà còn phải tiêu chuẩn của hệ thống văn bằng quốc gia Anh Quốc. Việc đảm bảo chất lượng được kiểm soát chặt chẽ với các giai đoạn:

 • Đảm bảo Sylabus được thiết kế đúng tiêu chuẩn nêu rõ tiêu chuẩn đầu vào và năng lực đầu ra của từng chương trình. Tiêu chuẩn đầu ra của từng chương trình phải đáp ứng khung năng lực của từng bậc (level) đó theo hướng dẫn của chính phủ Anh Quốc và tương thích với khung năng lực ngành nghề của Châu Âu.
 • Đảm bảo đội ngũ giảng viên có thể thực thi được quá trình đào tạo từ đầu vào đến đầu ra
 • Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn.
 • Đảm bảo hệ thống phục vụ và dịch vụ bổ sung cho học viên nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao tri thức đáp ứng được yêu cầu của Sylabus và các yêu cầu liên quan.
 • Đảm bảo hệ thống an sinh, hệ thống an toàn, hệ thống dự phòng nhằm đảm bảo khi có sự cố xảy ra, học viên và các bên liên quan được bảo vệ và đảm bảo an toàn.

Viện Đại học SIMI Thụy Sĩ phối hợp với OTHM từ cấp độ thấp nhất PreUniversity đến cấp độ cao nhất là Tiến sĩ (Level 8) với các chuyên ngành:

 • Kế toán và tài chính;
 • Quản lý kinh doanh;
 • Giáo dục và đào tạo;
 • Quản lý chăm sóc sức khỏe và xã hội;
 • Quản trị nhân sự;
 • Công nghệ thông tin;
 • Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng;

Với sự hợp tác, công nhận toàn diện lẫn nhau giữa Viện đại học SIMI Thụy Sĩ và hệ thống cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc OTHM đã mở ra tối đa cơ hội cho học viên sau khi tốt nghiệp với văn bằng từ 2 hệ thống uy tín được công nhận toàn cầu kèm năng lực được lĩnh hội từ hệ thống đào tạo được kiểm định quốc tế sau khi tốt nghiệp.

Nguồn: Viện Đại học SIMI, Zug Switzerland

Contact SIMI

Blegistrasse 7, 6340 Baar, Zug Canton, Switzerland

SIMI Swiss là viện đào tạo chương trình đại học và sau đại học tiên phong tại Zug, Thụy Sĩ. SIMI Swiss được kiểm định bởi ASIC cấp tổ chức và giấy phép đào tạo & nghiên cứu được cấp bởi Canton of Zug, Thụy Sĩ.

Accredited by ASIC
Zug Switzerland, Legal license CHE-258.080.017

Viện đại học SIMI Thụy Sĩ cung cấp học bổng lên đến 90% cho sinh viên quốc tịch Việt Nam