fbpx

Thạc sĩ Quản trị rủi ro bằng kép2 bằng thạc sĩ từ Anh Quốc và Thụy Sĩ

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, việc đảm bảo giảm thiểu các rủi ro để nó không xảy ra hoặc nếu xảy ra thiệt hại được giảm thiểu là một trong những công việc đặc biệt quan trọng, không chỉ là áp lực cho các chuyên gia quản trị tài chính và giảm thiểu rủi ro mà nó còn là mối bận tâm của các nhà quản lý cấp cao trong tổ chức, trong ngành ở các lĩnh vực.

Chương trình Master of Sciences in Risk Management bằng kép cung cấp người học các kiến thức, kỹ năng để nhận biết các rủi ro, triển khai các hoạt động giảm thiểu rủi ro và tác động của nó nếu xảy ra, kỹ năng ra quyết định và quản lý bộ phận với vai trò một nhà quản lý cấp cao.

Chương trình Master of Arts in Risk Management bằng kép là chương trình đào tạo chuyên gia quản lý rủi ro cấp độ Thạc sĩ kết hợp giữa hệ thống đào tạo cấp văn bằng quốc gia Vương Quốc Anh theo Level và hệ thống đào tạo sau đại học về quản trị rủi ro vốn rất nổi tiếng của Thụy Sĩ.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được:

 • Bằng Level 7 thuộc hệ thống đào tạo cấp văn bằng quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh: OTHM Level 7 Diploma in Risk Management
 • Bằng Thạc sĩ Master of Sciences in Risk Management chuyên ngành từ SIMI Thụy Sĩ.

Khác biệt về kiểm định và công nhận:

Chương trình Thạc sĩ Quản trị rủi ro chuyên ngành là chương trình bằng kép, nhận 2 bằng Thạc sĩ độc lập từ Thụy Sĩ và anh Quốc. Chương trình phối hợp giữa hệ thống khảo thí cấp văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level OTHM và Viện Đại học SIMI Thụy Sĩ. Cả 2 tổ chức đều đạt các kiểm định uy tín cho cả cấp tổ chức (Institution) và cấp chương trình (Programatic).

 • Viện Đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ đạt kiểm định cấp tổ chức bởi ASIC (Accreditation Service for International Schools, University and Colleges) ở cấp cao nhất Premier Institute và chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh được công nhận bởi OTHM, tổ chức khảo thí và cấp văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level được kiểm định bởi Ofqual.
 • OTHM là hệ thống khảo thí và cấp văn bằng quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh, được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Anh Quốc.

Khác biệt về học phí:

 • Học phí được ưu đãi chỉ bằng 15% so với học phí tại Anh Quốc và Thụy Sĩ.
 • Được hỗ trợ cho vay khuyến học với 0% lãi suất.

Khác biệt về hệ thống hỗ trợ:

 • Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật độc quyền từ Viện MBA giúp vượt qua rào cản ngôn ngữ và các khó khăn khi làm sinh viên quốc tế.
 • Bổ trợ trợ giảng Việt Nam trên lớp
 • Bổ sung một số workshop trực tuyến hỗ trợ tại Việt Nam giúp tự tin triển khai và hoàn tất nghiên cứu luận văn Thạc sĩ.

Khác biệt về mô hình học tập:

 • Chương trình thiết kế cho người bận rộn theo mô hình Hybrid kết hợp giữa lớp học truyền hình trực tiếp (Live Class) và trợ giảng địa phương (trực tuyến). Học viên có thể học chương trình gốc của Thuỵ Sĩ và Anh Quốc, lấy bằng như du học toàn thời gian mà không phải sống và sinh hoạt tại Thuỵ Sĩ như sinh viên toàn thời gian.

Khác biệt về bằng cấp: 2 bằng Thạc sĩ độc lập với chuyên ngành căn cứ vào luận văn Thạc sĩ.

 • Bằng Level 7 thuộc hệ thống đào tạo cấp văn bằng quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh: OTHM Level 7 Diploma in Risk Management
 • Bằng Thạc sĩ Master of Sciences in Risk Management chuyên ngành từ SIMI Thụy Sĩ.

Các chuyên ngành có thể lựa chọn

Học viên khi tham gia chương trình Thạc sĩ Quản trị Rủi ro chuyên ngành bằng kép nhận được 2 bằng Thạc sĩ độc lập và chuyên ngành sẽ căn cứ vào luận văn Thạc sĩ. Học viên Thạc sĩ có thể chọn một trong các chuyên ngành dưới đây.

 • Tài chính
 • Ngân hàng
 • Bảo hiểm
 • Các ngành khác cần đăng ký trước với SIMI Thụy Sĩ. SIMI Thụy Sĩ bảo lưu quyền quyết định chuyên ngành khác có phù hợp với yêu cầu của chương trình hay không.

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Rủi ro (Master of Sciences in Risk Management) chuyên ngành, bằng kép của SIMI Thụy Sĩ gồm 6 môn học bắt buộc  với 120 tín chỉ, 1200 giờ học tập và 600 giờ tự học và nghiên cứu. Sau khi hoàn tất giai đoạn học tập, học viên sẽ bước vào giai đoạn tốt nghiệp với một luận văn tốt nghiệp. Luận văn tốt nghiệp có thể là một nghiên cứu hoặc một dự án phát triển hoạt động chuyên ngành (chuyên ngành của luận văn tốt nghiệp quyết định chuyên ngành tốt nghiệp). Luận văn tốt nghiệp đạt thêm 60 tín chỉ, 600 giờ nghiên cứu với 300 giờ nghiên cứu tài liệu.

Học viên học kết hợp giữa bài giảng được truyền hình trực tiếp toàn cầu (Live Class) kết hợp với workshop bỗ trợ kiến thức trực tuyến (100% giảng viên nước ngoài kết hợp với trợ giảng) và tương tác trên hệ thống LMS.

Các môn học bao gồm:

 • Principles of Risk Management
 • Strategic Risk Management
 • Responsible Leadership and Governance
 • Organisational and Environmental Risk
 • Risk Analysis and Modelling
 • Advanced Research Methods

Sau mỗi môn học, học viên sẽ làm bài thi hết môn. Bài thi hết môn là các bài luận định hướng ứng dụng nhằm giúp học viên ôn lại kiến thức, vận dụng kiến thức vào nơi làm việc và các cải tiến trong môi trường thực tiễn.

Giai đoạn làm luận văn Thạc sĩ (60 credits)

 • Thesis/Capstone Projects
 • Defend Thesis/Capstone Projects

Luận văn tốt nghiệp quyết định chuyên ngành tốt nghiệp

Luận văn tốt nghiệp sẽ gắn liền với những giải pháp tại nơi làm việc. Dự án tốt nghiệp có thể là một nghiên cứu khoa học, một nghiên cứu cải tiến, một dự án phân tích và quản trị rủi ro tại lĩnh vực mình làm việc, quản lý hoặc đang nghiên cứu… Luận văn tốt nghiệp phải đáp ứng cả tiêu chuẩn nghiên cứu và tiêu chuẩn áp dụng vào thực tiễn.

Ứng viên Thạc sĩ có thể chọn một trong các chuyên ngành dưới đây để triển khai. Chuyên ngành của luận văn tốt nghiệp sẽ quyết định chuyên ngành tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị rủi ro. Các chuyên ngành có thể chọn bao gồm:

 • Tài chính (Finace)
 • Ngân hàng (Banking)
 • Bảo hiểm (Insurance)
 • và chuyên ngành khác (phải được phê duyệt từ SIMI trước khi tiến hành luận văn Thạc sĩ)

Ứng viên đăng ký tham gia chương trình bên cạnh các yêu cầu đầu vào, bộ phận xét tuyển hồ sơ cũng xem xét tính phù hợp của ứng viên trước khi tham gia chương trình nhằm đảm bảo có thể lĩnh hội, đạt được các lợi ích khi tham gia chương trình.

Yêu cầu đầu vào cần đáp ứng một trong các tiêu chí dưới đây:

 • Bằng cử nhân các chuyên ngành từ các đại học được kiểm định. Với các đại học nội địa chưa có kiểm định quốc tế, đối tác của SIMI tại Việt Nam sẽ làm các thủ tục thẩm định.
 • Bằng Level 6 theo hệ EQF hoặc tương đương. Bằng Level 6 Diploma phải từ các tổ chức được quyền cấp bằng và đã được kiểm định công nhận.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • Trong trường hợp không có chứng chỉ tiếng Anh, SIMI và đối tác độc quyền tại Việt Nam (Viện MBA) tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ và xem xét từng ứng viên.

Lưu ý: SIMI bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận căn cứ vào yêu cầu của đơn vị kiểm định và chỉ tiêu tiếp nhận toàn cầu của SIMI.

SIMI Thụy Sĩ là đơn vị được kiểm định cả ở cấp độ tổ chức (institution) bởi ASIC và ở cấp độ chương trình  bởi các tổ chức được công nhận bởi Ofqual UK. Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh bằng kép sở hữu cả uy tín của hệ thống kiểm định của SIMI và cả hệ thống kiểm định của OTHM Vương Quốc Anh.

Do chương trình và các bằng cấp nhận được đều được kiểm định chặt chẽ bởi các tổ chức uy tín nên sau khi tốt nghiệp, học viên tự tin khi tham gia vào thị trường lao động, học tập liên thông cũng như dễ dàng chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục uy tín và đẳng cấp tương đương.

 • Để có thêm thông tin về kiểm định và công nhận của SIMI Thụy Sĩ, vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY.
 • Thông tin về kiểm định, công nhận, chương trình và giá trị văn bằng của OTHM Level 7 Diploma in Risk Management , vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY

Chương trình Thạc sĩ Quản trị nhân sự bằng kép sau khi tốt nghiệp học viên nhận được (1) Bằng quốc gia Anh Quốc theo Level OTHM Level 7 Diploma in Risk Management và (2) bằng Master of Sciences in Risk Management chuyên ngành từ SIMI Thụy Sĩ.

OTHM Level 7 Diploma in Risk Management

OTHM Level 7 Diploma in Public Administration là văn bằng thuộc hệ thống văn bằng quốc gia của Anh Quốc theo Level, được công nhận không chỉ bởi chính phủ Anh Quốc mà còn được công nhận toàn cầu.

Văn bằng OTHM Level 7 Diploma in Public Administration đạt:

 • Bậc 7 theo khung năng lực Anh Quốc (RQF) và Châu Âu (EQF)
 • Thời lượng đào tạo đủ để công nhận là Thạc sĩ: 120 Credits
Mô tả chương trình
Mã kiểm định Ofqual 603/6782/9
Khung năng lực Level UK RQF
Thời gian đào tạo tối thiểu 1 Năm
Tổng số tín chỉ (Credits) 120 Credits
Tổng thời gian học tập 1200 Hours
Tổng thời gian học có người hướng dẫn 480 Hours
Ngôn ngữ đào tạo Tiếng Anh
Đơn vị đào tạo Do Level UK kiểm định và cấp phép
Đơn vị khảo thí Level UK
Đơn vị cấp bằng OTHM Vương Quốc Anh

Tính công nhận tương đương của Level 7 UK Diploma với các hệ thống văn bằng và các cấp bậc của các hệ thống giáo dục khác trên thế giới:

Level Khung năng lực Bằng cấp tương ứng
7 Level UK (RQF) level 7 diploma
level 7 NVQ
postgraduate diploma
11 Level tại Scotland (SCQF) Masters Degrees
Post Graduate Diploma
SVQ 5
Thạc sĩ Đào tạo Đại học Anh Quốc (FHEQ) integrated master’s degree, for example master of engineering (MEng)
master’s degree, for example master of arts (MA), master of science (MSc)
7 Level Châu Âu (EQF) Masters Degrees
Post Graduate Diploma
9 Level Châu Úc (AQF) Masters Degrees
9 Level Châu Phi (ACQF) Masters Degrees
Post Graduate Diploma
7 Level ASEAN (ARQF) Masters Degrees
Post Graduate Diploma
7 Bậc Quốc gia Việt Nam (VQF) Bằng Thạc sĩ

Tại Việt Nam,  OTHM Level 7 Diploma in Risk Management tương ứng với bằng Thạc sĩ theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 về phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Bằng Master of Sciences in Risk Management từ SIMI Thụy Sĩ

Bên cạnh bằng Level 7 của Anh Quốc, học viên sau khi tốt nghiệp chương trình còn nhận được bằng Master of Sciences in Risk Management từ SIMI Thụy Sĩ với đầy đủ kiểm định.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 111/2011/NĐ-CP, “Hợp pháp hóa lãnh sự” được giải thích là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Tại Thuỵ Sĩ, để văn bằng của SIMI Swiss có thể được hợp pháp hoá lãnh sự, cần trải qua 3 xác nhận:

 • Công nhận của NORTARY PUBLIC của Thuỵ Sĩ nhằm xác nhận trường, văn bằng, nội dung trên văn bằng, người nhận văn bằng là thật.
 • Công nhận của ZUG CANTON (cơ quan chủ quản của SIMI Swiss) tại Thuỵ Sĩ nhằm xác định tất cả nội dung của NORTARY PUBLIC là đúng, đồng thời trường SIMI Swiss là thật với đầy đủ pháp nhân và chữ ký trên bằng đã được đăng ký với chính phủ Thuỵ Sĩ.
 • Công nhận của ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THUỴ SĨ trên mẫu Hợp pháp hoá lãnh sự.

Dưới đây là mẫu hợp pháp hoá lãnh sự trên văn bằng của SIMI Swiss có đầy đủ 3 công nhận trên:

Lưu ý: Thông tin tham khảo trên đây chỉ đúng vào thời điểm công bố và nội dung có thể thay đổi theo điều chỉnh của luật từng quốc gia và không báo trước.

Contact SIMI

Blegistrasse 7, 6340 Baar, Zug Canton, Switzerland

SIMI Swiss là viện đào tạo chương trình đại học và sau đại học tiên phong tại Zug, Thụy Sĩ. SIMI Swiss được kiểm định bởi ASIC cấp tổ chức và giấy phép đào tạo & nghiên cứu được cấp bởi Canton of Zug, Thụy Sĩ.

Accredited by ASIC
Zug Switzerland, Legal license CHE-258.080.017

Đăng ký trợ phí

Viện đại học SIMI trợ phí cho sinh viên quốc tịch Việt Nam từ 80% đến 95% căn cứ vào hồ sơ ứng tuyển. Lưu ý số lượng có hạn và đăng ký trước xét trước.

  Tìm hiểu thêm về lợi thế đặc biệt của các chương trình Thạc sĩ từ Viện đại học SIMI Thụy Sĩ