fbpx

Tiến sĩ khoa học về quản trị hàng không bằng kép (Poland + Thụy Sĩ)Bằng Doctor of Aviation Management từ UITM (số 1 Poland) và PhD in Aviation Managemnet từ SIMI Thụy Sĩ

Chương trình Tiến sĩ khoa học về Quản lý hàng không (PhD in Aviation Management) là chương trình bằng kép phối hợp giữa Đại học Công nghệ thông tin và Quản lý Poland (UITM) và SIMI Thụy Sĩ. PhD in Aviation Management là chương trình và bằng cấp cao nhất trong giới học thuật và khoa học chuyên về nghiên cứu quản lý hàng không.

Chương trình PhD in Aviation Management bằng kép tập trung vào kiến thức nghiên cứu chuyên sâu trong các lĩnh vực quản lý và quản trị hàng không gồm 3 giai đoạn (1) giai đoạn học tập phương pháp nghiên cứu và hình thành luận án Tiến sĩ và (2) giai đoạn đăng bài báo quốc tế (ISI/SCOPUS) và (3) Giai đoạn bảo vệ luận án Tiến sĩ.

Thông qua quá trình học tập và nghiên cứu, học viên không chỉ am tường năng lực nghiên cứu (một năng lực bắt buộc ở cấp độ Tiến sĩ) mà còn phát triển kiến thức vững chắc, chuyên sâu trong lĩnh vực hàng không, làm nền tảng để nghiên cứu và giảng dạy và trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hàng không.

Là chương trình kết hợp giữa hệ thống đào tạo Tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp Doctor of Aviation Management từ đại học số 1 Poland UITM (là 1 trong 4 đại học duy nhất tại Châu Âu có ngành hàng không) và hệ thống nghiên cứu chuyên sâu PhD in Aviation Management từ Viện đại học SIMI Thụy Sĩ, chương trình giúp nghiên cứu sinh hoàn thiện năng lực nghiên cứu ứng dụng và chuyên sâu, có thể hình thành các lý thuyết mới và có thể áp dụng, ứng dụng cho cho ngành và lĩnh vực mà học viên đang nghiên cứu hoặc giảng dạy.

Để tốt nghiệp, bên cạnh luận án Tiến sĩ, học viên phải đăng tối thiểu 1 bài báo khoa học quốc tế trên các tạp chí ISI hoặc SCOPUS. Quá trình hình thành luận án tốt nghiệp và bài báo khoa học sẽ được các giáo sư hướng dẫn nghiên cứu hỗ trợ.

Là chương trình bằng kép, sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh sẽ nhận được đồng thời 2 bằng Tiến sĩ với:

 • Doctor of Aviation Managemnet từ Đại học UITM Poland. UITM là đại học hạng 1 Poland theo hệ thống đánh giá uy tín nhất Châu Âu U-MultiRank.
 • Doctor of Philosophy (PhD) in Aviation Management từ Viện Đại học và sau Đại học SIMI Thụy Sĩ.

Viện đại học SIMI Thụy Sĩ là đơn vị đầu tiên tại Thụy Sĩ có thể đào tạo ngành hàng không lên đến Tiến sĩ

Mục tiêu đào tạo:

Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp chương trình Tiến sĩ khoa học bằng kép sẽ:

 • Phát triển tư duy biện chứng, năng lực nghiên cứu chuyên sâu và kiến thức chuyên ngành cho từng lĩnh vực của môi trường kinh doanh (thông qua các môn học chuyên ngành quản lý ở cấp độ Tiến sĩ).
 • Biết cách ứng dụng những phát hiện từ quá trình nghiên cứu vào chính tổ chức và ngành của mình.
 • Biết chắt lọc và hình thành các cơ sở lý thuyết và ứng dụng mới để đưa vào bài giảng nếu nghiên cứu sinh là giảng viên.
 • Biết phương pháp nghiên cứu khoa học làm nền tảng để hình thành các nghiên cứu cho chính tổ chức và ngành của mình.
 • Biết nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Đăng được bài báo khoa học trên tạp chí ISI/SCOPUS.

Chương trình Tiến sĩ khoa học (PhD) về Quản trị Hàng không gồm 180 credits. Để hoàn thành, nghiên cứu sinh trải qua 3 môn học và 6 Hội thảo khoa học cấp Tiến sĩ (Colloquium) bắt buộc, hoàn thành và bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học và có tối thiểu một bài báo khoa học quốc tế. Chương trình kéo dài tối thiểu 3 năm, tối đa 5 năm.

Các môn học và hội thảo khoa học Tiến sĩ (colloquium) bắt buộc:

 • PhD1: Research Methods (40 credits)
 • Colloquium 1: Research Proposal
 • PhD2: Quantitative & Qualitative Methods (40 Credits)
 • Colloquium 2: Survey Design
 • PhD3: Essential Tools (40 Credits)
 • Colloquium 3: Literature review
 • Colloquium 4: Research Design
 • Colloquium 5: Analysis Tools (SPSS, e-View…)
 • Colloquium 6: How to publish paper

Luận án Tiến sĩ:

 • PhD4: Thesis and Defend Thesis (40 credits)
 • Đăng bài báo quốc tế trên tạp chí ISI/SCOPUS

Quy trình triển khai nghiên cứu và đăng báo quốc tế:

StepsActivitiesMonthSIMI SwissLocal SupportStudentsNotes
1Học PhD1: Research Methods (40 credits)1stxDu học tại 1 trong các campus Châu Á của SIMI (Singapore, Malaysia, Thailand)
2Lựa chọn đề tài nghiên cứu1stxPhải đảm bảo đề tài nghiên cứu có tính khả thi, tính cần thiết và phù hợp với chuyên ngành
3Tham gia Colloquium 1: Research Proposal.
3rdxColloquium là workshop dành cho Tiến sĩ được tổ chức bởi đối tác của SIMI tại địa phương nhằm hỗ trợ nghiên cứu sinh phương pháp hình thành đề xuất nghiên cứu.
4Hình thành Đề xuất nghiên cứu (Research Proposal)3rd - 5thxNghiên cứu sinh nộp đề xuất nghiên cứu và phải được phê duyệt mới có thể tiến hành các bước tiếp theo.
5Bố trí giảng viên hướng dẫn từ SIMI6thxDựa vào đề tài nghiên cứu, SIMI bổ nhiệm giảng viên hướng dẫn cho nghiên cứu sinh
6Học PhD2: Quantitative & Qualitative Methods (40 Credits)6thxDu học tại 1 trong các campus Châu Á của SIMI (Singapore, Malaysia, Thailand)
7Tham gia Colloquium 2: Survey Design
8thxMục tiêu: Hình thành được bảng câu hỏi và biết phương pháp thu thu thập dữ liệu
8Hình thành bảng câu hỏi kèm phương pháp thu thập dữ liệu và quy trình nghiên cứu9th - 12thxPhối hợp với giảng viên hướng dẫn
9Học PhD3: Essential Tools (40 Credits)
14thxDu học tại 1 trong các campus Châu Á của SIMI (Singapore, Malaysia, Thailand)
10Tham gia Colloquium 3: Literature review
16thxMục tiêu: Hướng dẫn học viên hình thành chương 2: Literature Review
11Hình thành Chương 1 và Chương 2 với:
Chương 1: Instroduction
Chương 2: Literature review
17th - 20thxVới sự phối hợp và hỗ trợ của giảng viên hướng dẫn
12Nộp chương 1 và chương 220thxNghiên cứu sinh phải được xác nhận của giảng viên hướng dẫn mới có thể tiến hành các bước tiếp theo.
13Tham gia Colloquium 4: Research Design
21thxMục tiêu: chuẩn bị cho học viên kiến thức để hình thành chương 3 Research Methodology
14Hình thành Chương 3 Research Methodology21st - 24thxVới sự phối hợp và hỗ trợ của giảng viên hướng dẫn
15Nộp chương 3 Research Methodology24thxNghiên cứu sinh phải được xác nhận của giảng viên hướng dẫn mới có thể tiến hành các bước tiếp theo.
16Tham gia Colloquium 5: Analysis Tools (SPSS, e-View...)
25thxMục tiêu: Giúp học viên biết cách xử lý dữ liệu và đọc dữ liệu
17Hình thành Chương 4 Results và Chương 5 Discussion26th - 30thxVới sự phối hợp và hỗ trợ của giảng viên hướng dẫn
18Nộp Chương 4 Results và Chương 5 Discussion30thxNghiên cứu sinh phải được xác nhận của giảng viên hướng dẫn mới có thể tiến hành các bước tiếp theo.
19Tham gia Colloquium 6: How to publish paper31stMục tiêu: Cung cấp kiến thức để có thể đăng bài báo quốc tế dựa vào nghiên cứu đã hình thành
20Đăng bài báo quốc tế trên tạp chí ISI/SCOPUS32nd - 36thPhối hợp với giảng viên hướng dẫn và hệ thống hỗ trợ tại địa phương
21Nộp luận án hoàn chỉnh kèm bằng chứng đã đăng ký ít nhất 1 research paper vào 1 trong các tạp chí thuộc hệ thống ISI/SCOPUS. Đăng ký bảo vệ37thSIMI chỉ chấp nhận đăng trên các tạp chí uy tín và có quyền từ chối nếu xét thấy tạp chí mà nghiên cứu sinh đăng tải không uy tín hoặc tạp chí giả mạo.
22Bảo vệ luận án Tiến sĩ38thBảo vệ trực tiếp trước hội đồng khoa học từ SIMI.
23Công nhận tốt nghiệp Tiến sĩ từ Đại học UITM Poland và Viện SIMI Thụy SĩSau 3 tháng kể từ ngày có xác nhận của hội đồngxCông nhận 2 Tiến sĩ với (1) Tiến sĩ định hướng nghề nghiệp từ UITM và (2) Tiến sĩ khoa học (PhD) từ SIMI Thụy Sĩ.

Quá trình nghiên cứu và đăng bài báo quốc tế được hỗ trợ bởi giảng viên hướng dẫn quốc tế của SIMI và hệ thống hướng dẫn nghiên cứu tại địa phương.

Thời gian và phương pháp đào tạo:

Chương trình PhD in Aviation Management bằng kép được thiết kế để học toàn thời gian tại Thụy Sĩ hoặc theo mô hình Hybrid Learning tại các Campus quốc tế của SIMI trong thời gian tối thiểu 3 năm và tối đa 5 năm. Tại Việt Nam, Viện MBA là đối tác độc quyền của SIMI triển khai hỗ trợ học thuật cho chương trình theo mô hình Hybrid Learning kết hợp với du học tại các campus Châu Á.

Không có sự khác biệt về tiêu chuẩn giữa chương trình học toàn thời gian tại Thụy Sĩ và học tại các campus Châu Á của SIMI

Đánh giá và xác nhận kết quả học tập:

Tất cả các môn học và luận án Tiến sĩ của chương trình Tiến sĩ Khoa học về Quản lý Hàng không bằng kép được đánh giá bởi chính SIMI, hệ thống kiểm định chương trình và đại học hạng 1 Poland UITM. Học viên phải chứng minh lĩnh hội được kiến thức và đạt được năng lực học thuật và nghiên cứu chuyên sâu được mô tả chi tiết trong Sylabus của chương trình.

Tốt nghiệp, nghiên cứu sinh nhận được 2 bằng Tiến sĩ độc lập với Doctor of Aviation Management từ UITM Poland và PhD in Aviation Management từ Viện đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ.

Yêu cầu đầu vào

Để tham gia chương trình PhD in Aviation Management bằng kép, nghiên cứu sinh phải:

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ từ đại học kiểm định hoặc đã đạt Level 7 Diploma theo khung năng lực Châu Âu.
 • Với những đại học của Việt Nam chưa đạt kiểm định sẽ do Viện MBA, đối tác độc quyền của SIMI tại Châu Á thẩm định.
 • Học viên phải trên 24 tuổi.
 • SIMI bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận sau khi xem xét cụ thể hồ sơ của từng ứng viên nhằm đảm bảo ứng viên đạt hiệu quả nhất và phù hợp để tham gia chương trình.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh ESOL theo khung năng lực Châu Âu CEFR (Common European Framework of Reference) từ B2 trở lên hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Kỹ năng Reading và Writing phải từ 5.5 trở lên.
 • Với những ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh hoặc có chứng chỉ tiếng Anh nhưng chưa đạt sẽ do Viện MBA đề xuất sau khi trao đổi, phỏng vấn.

Chương trình được kết hợp giữa hệ thống giáo dục Thụy Sĩ và Poland với kiểm định và công nhận toàn diện:

UITM là đại học hạng 1 Poland theo tổ chức xếp hạng uy tín nhất Châu Âu U-MutiRank. UITM được công nhận bởi Bộ giáo dục Poland và là đại học đạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia và Châu Âu. UITM là đại học duy nhất tại Poland có ngành hàng không và là 1 trong 4 đại học toàn Châu Âu có ngành này (cùng với SIMI Thụy Sĩ).

Viện đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ là đơn vị được kiểm định cả ở cấp độ tổ chức (institution) bởi ASIC và kiểm định ở cấp độ chương trình bởi các tổ chức được công nhận bởi Ofqual Gov.UK.

Chương trình PhD in Management bằng kép sở hữu kiểm định và công nhận của cả Viện đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ và Đại học UITM Poland.

Do chương trình và các bằng cấp nhận được đều được kiểm định chặt chẽ bởi các tổ chức uy tín nên sau khi tốt nghiệp, học viên tự tin khi tham gia vào thị trường lao động, học tập liên thông cũng như dễ dàng chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục uy tín và đẳng cấp tương đương.

 • Để có thêm thông tin về kiểm định và công nhận của SIMI Thụy Sĩ, vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY.
 • Thông tin về đại học hạng 1 Poland UITM, tham khảo thêm TẠI ĐÂY

Chương trình Tiến sĩ khoa học (PhD) về Quản lý hàng không là chương trình Tiến sĩ bằng kép. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh nhận được (1) Bằng Tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp Doctor of Aviation Managment và (2) bằng Tiến sĩ khoa học chuyên ngành Quản lý hàng không (PhD in Aviation Management) từ Viện đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ.

Doctor of Aviation Management từ UITM Poland

UITM (University of Information Technology and Management) là đại học Poland, được công nhận bởi:

 • Công nhận bởi Bộ giáo dục Poland cho chương trình quốc tế: Căn cứ giấy phép đào tạo đại học quốc gia số 81 cấp bởi Bộ khoa học và đào tạo Poland cũng như kiểm định chất lượng của Ủy ban đảm bảo chất lượng Poland, UITM có đủ quyền của một Đại học chính thức đào tạo từ Cycle 1 (Cử nhân) đến Cycle 3 (Tiến sĩ). Chương trình DBA của UITM đạt cấp độ Cycle 3.
 • Công nhận toàn Châu Âu theo công ước Bolognia: Bằng cấp của Poland được công nhận tại 48 Quốc gia và các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, đồng thời bằng cấp cấp từ các quốc gia này cũng được công nhận bởi Poland
 • Công nhận tại các quốc gia theo hiệp ước song phương: Công nhận tại Áo, Belarus, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Litva, Slovakia, Ukraine, Lybia, Trung Quốc… Danh sách này ngày càng mở rộng và Việt Nam cũng có kế hoạch tham gia và ký kết hiệp ước này.
 • Công nhận tại các chính phủ công nhận UITM: UITM được công nhận bởi Bộ giáo dục Singapore, chính phủ Malaysia, chính phủ cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Bộ giáo dục Iran, và U.S. Government Agency Accreditation.
 • Công nhận toàn cầu theo ENIC-NARIC: Thông qua xác nhận tương đương của ENIC-NARIC, UITM được công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh thổ. Bộ giáo dục các quốc gia căn cứ vào hệ thống này để ra quyết định công nhận.
 • Công nhận bởi hơn 200 đại học đối tác: UITM được công nhận kết quả học tập bởi hơn 200 đại học hàng đầu thế giới trong đó có Viện đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ. Việc công nhận tại điều kiện thuận lợi cho học viên UITM lấy bằng kép hoặc chuyển tiếp học cao hơn.

Bằng Doctor of Aviation Management là bằng Tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp (Professional Doctoral) là hệ thống văn bằng quốc tế được cấp bởi UITM và quản lý bởi Centre of Graduate Studies and Lifelong Learning của UITM.

Bằng Doctor of Aviation Management đạt Cycle 3 (theo hệ thống giáo dục Poland), cấp độ tương ứng với Tiến sĩ theo hệ thống đào tạo đại học Châu Âu và thế giới. Thông tin về UITM xem thêm TẠI ĐÂY

Bằng Doctor of Philosophy (PhD) in Aviation Management từ SIMI Thụy Sĩ

Bên cạnh bằng Doctor of Aviation Management từ UITM Poland, học viên sau khi tốt nghiệp chương trình còn nhận được bằng Tiến sĩ khoa học chuyên ngành Quản trị hàng không (Doctor of Philosophy in Aviation Management) từ SIMI Thụy Sĩ với đầy đủ kiểm định cả cấp độ tổ chức lẫn cấp độ chương trình.

Bằng PhD in Aviation Management từ Viện đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ đạt Cycle 3 (Tiến sĩ) theo hệ thống giáo dục Thụy Sĩ, đạt Level 8 (Tiến sĩ) theo khung năng lực Châu Âu EQF, đạt cấp độ Tiến sĩ theo hệ thống đào tạo đại học và sau đại học Châu Âu.

Tiến sĩ khoa học (PhD) là một trong những văn bằng cao nhất trong giới hàn lâm. Cùng với hệ thống bằng kép kết hợp giữa văn bằng tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp chuyên ngành từ đại học hạng 1 Poland UITM và văn bằng Tiến sĩ khoa học thuộc hệ thống đào tạo Thụy Sĩ của Viện đại học và sau đại học SIMI, nghiên cứu sinh có thể phát triển sự nghiệp ở vai trò chuyên gia, chuyên gia nghiên cứu lý thuyết và thực hành, trở thành giảng viên hoặc phát triển với các vai trò cao cấp trong ngành và lĩnh vực.

Trong trường hợp học viên mong muốn triển khai các nghiên cứu quốc tế, đăng thêm các bài báo quốc tế trên hệ thống ISI, SCOPUS…, có thể tham gia các chương trình PostDoc theo các lĩnh vực nghiên cứu mà mình muốn phát triển.

Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp cũng có thể xuất bản sách, xuất bản các nghiên cứu đã hình thành trong quá trình học hoặc các nghiên cứu phát sinh trong quá trình nghiên cứu.

Contact SIMI

Blegistrasse 7, 6340 Baar, Zug Canton, Switzerland

SIMI Swiss là viện đào tạo chương trình đại học và sau đại học tiên phong tại Zug, Thụy Sĩ. SIMI Swiss được kiểm định bởi ASIC cấp tổ chức và giấy phép đào tạo & nghiên cứu được cấp bởi Canton of Zug, Thụy Sĩ.

Accredited by ASIC
Zug Switzerland, Legal license CHE-258.080.017

Đăng ký tư vấn

Chương trình Tiến sĩ Hàng không của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ không áp dụng chính sách trợ phí. Học phí đúng với học phí niêm yết tại Thụy Sĩ.

  Chương trình PhD đầu tiên tại Thụy Sĩ về Quản trị Hàng không