fbpx

Công nhận từng giai đoạn học tập giúp sinh viên có thể đi làm từ những năm đầu tiên

Xin chào anh chị và các bạn,

Viện đại học SIMI Thụy Sĩ là Viện đại học được kiểm định và công nhận toàn diện ở cả cấp tổ chức và cấp chương trình và cũng là Viện đại học hiếm hoi của Thụy Sĩ được công nhận cho từng giai đoạn học tập bởi hệ thống năng lực quốc gia Anh Quốc theo Level (Level UK).

Do được kiểm định và công nhận bởi hệ thống văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level cho từng giai đoạn học tập, học viên chương trình Cử nhân của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ sẽ được công nhận năng lực cho từng giai đoạn đào tạo, được nhận bằng quốc gia Anh Quốc theo Level cho từng giai đoạn và có thể đi làm ngay từ những năm đầu tiên.

Cấu trúc công nhận cho từng giai đoạn và văn bằng tương ứng

Ví dụ như chương trình Cử nhân quản trị kinh doanh (Bachelor of Business Administration with Honours) chuyên ngành của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ, sau mỗi năm học, học viên sẽ nhận được văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level tương ứng với chi tiết như sau:

Năm họcVăn bằng nhận đượcMã kiểm địnhCông nhận tại Anh QuốcCông nhận tại Thụy Sĩ và Châu ÂuCông nhận tại Châu ÚcCông nhận tại Châu PhiCông nhận tại ASEANCông nhận tại Việt Nam
Năm thứ 1 chương trình Cử nhânLevel 4 Diploma in Business Management Ofqual 603/2174/Xcertificate of higher education (CertHE)
higher apprenticeship
higher national certificate (HNC)
level 4 NVQ
Level 5Level 5Level 5Level 4Trung Cấp
Năm thứ 2 chương trình Cử nhânLevel 5 Diploma in Business Management Ofqual 603/2176/3diploma of higher education (DipHE)
foundation degree
higher national diploma (HND)
level 5 NVQ
Level 5Level 6Level 6Level 5Cao Đẳng
Năm thứ 3 chương trình Cử nhânLevel 6 Diploma in Business Management Ofqual 603/2179/9Degree apprenticeship
degree with honours - for example bachelor of the arts (BA) hons, bachelor of science (BSc) hons
graduate diploma
level 6 diploma
level 6 NVQ
ordinary degree without honours
Level 6Level 7Level 7Level 6Cử nhân
Giai đoạn thực tập và luận văn tốt nghiệpBachelor of Business Administration with Honours từ SIMI Thụy SĩAS89547/0121 (cấp cao nhất - Premier Institution)Bachelor with HonoursLevel 6Level 8Level 8Level 6Cử nhân

Học viên nhận được văn bằng cho từng giai đoạn đào tạo và sẵn sàng làm việc từ những năm đầu tiên:

Căn cứ khung năng lực Châu Âu và năng lực đầu ra của các chương trình cử nhân được kiểm định và công nhận của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ, sau khi hoàn tất từng giai đoạn, bên cạnh những văn bằng chính quy, được kiểm định, học viên còn đạt được năng lực làm việc tương ứng với từng giai đoạn, có thể tự tin gia nhập vào thị trường lao động quốc tế.

Bảng dưới đây mô tả cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp từng giai đoạn của chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ:

Năm họcVăn bằngMã kiểm địnhNăng lực đạt đượcCông nhậnVị trí làm việc
Năm thứ 1 chương trình Cử nhânLevel 4 Diploma in Business ManagementOfqual 603/2174/XNgười học có kiến thức thực tế và lý thuyết cần thiết trong phạm vi của một ngành, nghề đào tạo; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã được định sẵn.Trung cấpNhân viên trong một bộ phận.
Quản lý viên sơ cấp
Năm thứ 2 chương trình Cử nhânLevel 5 Diploma in Business ManagementOfqual 603/2176/3người học có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về một ngành, nghề đào tạo; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phức tạp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm hướng dẫn tối thiểu, giám sát, đánh giá đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ xác định.Cao đẳngQuản lý đội, nhóm
Giám sát
Năm thứ 3 chương trình Cử nhânLevel 6 Diploma in Business ManagementOfqual 603/2179/9Người học có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.Cử nhânQuản lý cấp trung
Quản lý một bộ phận
Quản lý một đơn vị kinh doanh độc lập
Chuyên viên của một lĩnh vực
Giai đoạn thực tập và luận văn tốt nghiệpBachelor of Business Administration with Honours từ SIMI Thụy SĩAS89547/0121 (cấp cao nhất - Premier Institution)Toàn bộ năng lực ở Level 6 + năng lực nghiên cứu và phân tích kinh donahCử nhân cấp cao (with Honours)

Những khác biệt so với các hệ thống đào tạo đại học truyền thống:

  • Có thể đi làm việc ngay từ những năm đầu tiên
  • Có thể nhận được văn bằng (được kiểm định và công nhận quốc tế) cho từng giai đoạn
  • Có thể tạm dừng việc học để đi làm hoặc cho mục đích cá nhân và bắt đầu lại vào bất kỳ lúc nào
  • Do văn bằng được công nhận toàn cầu, nên sau khi hoàn tất một giai đoạn, học viên có thể chuyển tiếp sang bất kỳ đại học nào khác (đại học được kiểm định và công nhận) mà không phải học lại.
  • Có thể tích lũy văn bằng ngay tại nơi làm việc nếu không thể tiếp tục việc học như sinh viên truyền thống.
  • Có thể dùng văn bằng để làm việc tại bất kỳ quốc gia nào có hệ thống khung năng lực.

Để có thêm thông tin về lộ trình phát triển cho từng giai đoạn học tập, tham khảo thêm TẠI ĐÂY (nguồn Level UK)

Như vậy, với hệ thống công nhận từng giai đoạn, học viên chương trình Cử nhân của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ không chỉ có thể nhận được văn bằng năng lực quốc gia theo Level mà còn có thể đi làm từ những năm đầu tiên, có thể chuyển tiếp không giới hạn sang các hệ thống giáo dục khác mà không gặp bất kỳ rào cản nào.

Viện đại học SIMI Thụy Sĩ là Viện đào tạo đại học và sau đại học đầu tiên tại Zug, Thụy Sĩ. SIMI cũng là Viện đại học hiếm hoi tại Thụy Sĩ đạt kiểm định cả cấp tổ chức và cấp chương trình, đặc biệt ở cấp chương trình, học viên được công nhận cho từng giai đoạn theo hệ thống văn bằng năng lực quốc gia Anh quốc theo Level (Level UK).

Nguồn: Viện đại học SIMI Thụy Sĩ.

Contact SIMI

Blegistrasse 7, 6340 Baar, Zug Canton, Switzerland

SIMI Swiss là viện đào tạo chương trình đại học và sau đại học tiên phong tại Zug, Thụy Sĩ. SIMI Swiss được kiểm định bởi ASIC cấp tổ chức và giấy phép đào tạo & nghiên cứu được cấp bởi Canton of Zug, Thụy Sĩ.

Accredited by ASIC
Zug Switzerland, Legal license CHE-258.080.017

Viện đại học SIMI Thụy Sĩ cung cấp học bổng lên đến 90% cho sinh viên quốc tịch Việt Nam