fbpx

Cử nhân Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng bằng kép3 UK Accredited Diploma + 1 BBA chuyên ngành Logistics của Đại học Horizons Pháp + 1 Bachelor of Advance Studies in Supply Chain Management của SIMI Thụy Sĩ

Ngành Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng thế giới đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn nhân lực theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng thế giới (JOC, 2020).

Chương trình Cử nhân Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng cung cấp kiến thức liên quan và bao trùm toàn bộ hoạt động quản trị logistics, quản trị chuỗi cung ứng và quản lý bộ phận kinh doanh logistics với mục tiêu ra trường có thể làm việc ngay. Chương trình cung cấp kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu từ nhận biết môi trường kinh doanh, khách hàng, hình thành chiến lược kinh doanh chuyên ngành logistics, quản trị chuỗi cung ứng, đến các kiến thức chuyên sâu như triển khai tiếp thị, chào bán sản phẩm logistics, kiểm soát tài chính và kế toán và hiệu quả của hoạt động logistics. Bên cạnh các kiến thức thực tiễn để có thể trở thành nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp chuyên về logistics và quản trị chuỗi cung ứng ngay khi ra trường, học viên còn được trang bị kỹ năng lãnh đạo, tư duy biện chứng và các kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Chương trình Cử nhân quản trị Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng của SIMI là chương trình bằng kép với các giai đoạn được công nhận (người học nhận được diploma công nhận cho từng năm học từ OTHM Vương Quốc Anh). Việc công nhận từng giai đoạn học tập giúp học viên có thể đi làm ngay từ những năm đầu tiên, có thể dễ dàng chuyển đổi, chuyển tiếp hoặc học liên thông với các hệ thống giáo dục có kiểm định và uy tín tương đương.

Kết thúc chương trình, học viên sẽ nhận 2 bằng Cử nhân (1) Bachelor of Business Administration with Hornors chuyên ngành Logistics từ Đại học Horizons Cộng hòa Pháp và (2) Bachelor of Advance Studies in Suply Chain Management từ SIMI Thụy Sĩ.

Mục tiêu năm đầu tiên của chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng cung cấp cho học viên những nền tảng căn bản nhất để có thể trở thành nhân viên tập sự, có thể làm việc trong bộ phận logistics của một doanh nghiệp.  Chương trình được thiết kế theo mô hình “business ready” (ra trường vào doanh nghiệp làm ngay) nhằm đào tạo một nhân viên tự tin, có kỹ năng và kiến thức nền tảng, tư duy độc lập và năng lực tự học.

Hoàn tất năm 1 chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng học viên nhận được bằng Level 4 Diploma in Logistics and Supply Chain Management của OTHM United Kingdom, có thể đi làm ngay và tiếp tục vào năm 2 của chương trình.

Điều kiện đầu vào:

Để vào năm 1 của chương trình Cử nhân Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, học viên cần:

 • Đạt NQF/QCF/RQF Level 3 Award/Diploma hoặc GCE/GCSE hoặc chứng chỉ tương đương. Với học viên Việt Nam cần tốt nghiệp cấp 3.
 • Học viên phải trên 18 tuổi.
 • Được miễn Tiếng Anh nếu chương trình cấp 3 dạy bằng tiếng Anh hoặc các chứng chỉ A Level, O Level, Level 3 dạy bằng tiếng Anh.
 • Với những học viên tốt nghiệp chứng chỉ nghề hoặc không có bằng cấp 3 để vào học phải có bằng cấp 2, trên 21 tuổi và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp (có xác nhận của doanh nghiệp). Những trường hợp này SIMI bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận căn cứ vào yêu cầu của đơn vị kiểm định và chỉ tiêu tiếp nhận toàn cầu của SIMI.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Nói và viết phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Trong trường hợp không có chứng chỉ tiếng Anh, SIMI tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ và xem xét từng ứng viên.

Cấp độ học thuật tương đương:

Năm đầu tiên của chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng của SIMI Thụy Sĩ giúp người học đạt yêu cầu về năng lực và kỹ năng đầu ra theo khung năng lực Châu Âu EQF (European Qualification Framework) tương ứng với Higher National Certificates (HNC), năm 1 Đại học theo hệ đại học 3 năm của Châu Âu.

Cấu trúc chương trình của năm 1 Cử nhân Quản trị Kinh doanh:

Năm nhất chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng gồm 6 môn học với 120 tín chỉ (credits), 1200 TQT (Total Qualification Time) và 480 GLH ( Guided Learning Hours). Học viên phải đạt yêu cầu tất cả các môn mới tốt nghiệp năm 1 chương trình.

Các môn học:

 • Financial Accounting and Analysis (20 credits)
 • Introduction to Models and Frameworks for Operations Management (20 credits)
 • Management and Organisational Behaviour (20 credits)
 • Introduction to Business Economics (20 credits)
 • Introduction to Production and Operations Management (20 credits)
 • Purchasing and E-Procurement (20 credits)

Thời gian và phương pháp đào tạo:

Chương trình năm 1 Cử nhân Quản trị kinh doanh được thiết kế để học toàn thời gian tại Thụy Sĩ hoặc theo mô hình Hybrid Learning tại các Campus quốc tế của SIMI. Tại Việt Nam, Viện MBA là đối tác độc quyền của SIMI triển khai hỗ trợ học thuật cho chương trình theo mô hình Hybrid Learning.

Đánh giá và xác nhận kết quả học tập:

Tất cả các môn học năm 1 chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng của SIMI được đánh giá bởi chính SIMI, hệ thống kiểm định chương trình và các đối tác là OTHM Vương Quốc Anh và Đại học Horizons Cộng hòa Pháp. Học viên phải chứng minh lĩnh hội được kiến thức và đạt được năng lực được mô tả chi tiết trong Sylabus năm 1 của chương trình.

Sau khi hoàn tất năm 1 chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng, học viên nhận được Level 4 Diploma in Logistics & Supply Chain Management từ OTHM Vương Quốc Anh. Bằng Level 5 của OTHM được công nhận bởi Ofqual, được công nhận toàn cầu trong đó có Việt Nam và công nhận tương đương bằng Trung cấp.

Mục tiêu của năm thứ 2 chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng của SIMI hướng đến cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát có tính định hướng chuyên ngành. Chương trình giúp người học sau khi hoàn tất năm thứ 2 có thể làm việc ngay với vai trò quản lý một dự án nhỏ, độc lập, có thể điều hành 1 chức năng nhỏ trong một bộ phận hoặc công ty chuyên về Logistics và/hoặc quản trị chuỗi cung ứng hoặc tiếp tục học lên cao hơn để vào năm cuối, hoàn tất chương trình cử nhân.

Chương trình của năm thứ 2 tập trung vào quản lý con người, quản lý dự án, tiếp thị, tài chính trong ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng, kiến thức đàm phán, luật kinh doanh quốc tế, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Sau khi hoàn tất năm 2 chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, học viên nhận được OTHM Level 5 Diploma in Logistics and Supply Chain Management của Vương Quốc Anh, được kiểm định và công nhận bởi Ofqual. OTHM OTHM Level 5 Diploma in Logistics and Supply Chain Management của Vương Quốc Anh được công nhận rộng rãi tương đương tốt nghiệp Cao đẳng.

Điều kiện đầu vào:

Để vào năm 2 chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng, học viên phải:

 • Hoàn tất năm 1 chương trình Cử nhân quản trị kinh doanh.
 • Đã đạt NQF/QCF/RQF Level 4 Diploma hoặc tương đương.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Nói và viết phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Trong trường hợp không có chứng chỉ tiếng Anh, SIMI tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ và xem xét từng ứng viên.

Cấp độ học thuật tương đương:

Hoàn tất năm thứ 2 chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng của SIMI, học viên sẽ đạt yêu cầu về năng lực và kỹ năng tiêu chuẩn đầu ra theo khung năng lực Châu Âu EQF (European Qualification Framework) tương ứng với Cao Đẳng (College) hoặc năm 2 Đại học theo hệ đại học 3 năm của Châu Âu.

Cấu trúc chương trình của năm 2 Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng:

Năm hai chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng gồm 6 môn học với 120 tín chỉ (credits), 1200 TQT (Total Qualification Time) và 480 GLH ( Guided Learning Hours). Học viên phải đạt yêu cầu tất cả các môn mới tốt nghiệp năm 2 của chương trình.

Các môn học:

 • Business Communication (20 credits)
 • Purchasing, Supplier Management and Negotiation (20 credits)
 • Supply Chain Management (20 credits)
 • Business Ethics and Corporate Social Responsibility (20 credits)
 • Strategic Management (20 credits)
 • Supply Chain Risk Assessment and Forecasting (20 credits)

Thời gian và phương pháp đào tạo:

Chương trình năm 2 Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng được thiết kế để học toàn thời gian tại Thụy Sĩ hoặc theo mô hình Hybrid Learning tại các Campus quốc tế của SIMI. Tại Việt Nam, Viện MBA là đối tác độc quyền của SIMI triển khai hỗ trợ học thuật cho chương trình theo mô hình Hybrid Learning.

Đánh giá và xác nhận kết quả học tập:

Tất cả các môn học năm 2 chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng của SIMI được đánh giá bởi chính SIMI, hệ thống kiểm định chương trình và bởi các đối tác là OTHM Vương Quốc Anh và Đại học Horizons Cộng hòa Pháp. Học viên phải chứng minh lĩnh hội được kiến thức và đạt được năng lực được mô tả chi tiết trong Sylabus năm 2 của chương trình.

Hoàn tất năm 2 chương trình Cử nhân Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng học viên nhận được Level 5 Diploma in Logistics and Supply Chain Management của OTHM United Kingdom. Bằng Level 5 của OTHM được kiểm định bởi Ofqual, công nhận toàn cầu trong đó có Việt Nam ở cấp độ Cao Đẳng (College).

Năm 3 của chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng, học viên bắt đầu bước vào giai đoạn học kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng của một nhà quản lý trong ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng. Bên cạnh lý thuyết và thực hành quản lý các chức năng của một doanh nghiệp Logistics, học viên còn được trang bị kỹ năng lãnh đạo, tư duy logic, tư duy biện chứng… nhằm bổ trợ quá trình đi làm, tự học, tự bồi dưỡng hoặc học cao lên sau này.

Nội dung của năm 3 chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng tập trung vào năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý con người, các hoạt động nhằm đảm bảo điều hành và quản lý doanh nghiệp định hướng hoạt động bền vững và ổn định. Đồng thời trang bị kỹ năng nghiên cứu kinh doanh, một kỹ năng quan trọng của một nhà quản lý bộ phận hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng.

Hoàn tất năm 3 Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng, học viên nhận được OTHM Level 6 Diploma in Logistics and Supply Chain Management, được kiểm định bởi Ofqual UK. Học viên có thể đi làm ở vai trò quản lý cấp trung, cấp bộ phận hoặc có thể vào giai đoạn cuối để lấy bằng Cử nhân (bằng kép của SIMI Thụy Sĩ và đại học Horizons Cộng hòa Pháp).

Điều kiện đầu vào:

Để vào năm 3 chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng, học viên phải:

 • Hoàn tất năm 2 chương trình Cử nhân quản trị kinh doanh.
 • Đã đạt NQF/QCF/RQF Level 5 Diploma hoặc tương đương.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Nói và viết phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Trong trường hợp không có chứng chỉ tiếng Anh, SIMI tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ và xem xét từng ứng viên.

Cấp độ học thuật tương đương:

Hoàn tất năm thứ 3 chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng của SIMI, học viên sẽ đạt yêu cầu về năng lực và kỹ năng đầu ra theo khung năng lực Châu Âu EQF (European Qualification Framework) tương ứng với Bachelor’s Degrees with Honors, Bachelor’s Degrees, PGD (Post Graduate Diploma).

Cấu trúc chương trình của năm 3 Cử nhân Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng:

Năm thứ ba chương trình Cử nhân Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng gồm 6 môn học với 120 tín chỉ (credits), 1200 TQT (Total Qualification Time) và 480 GLH ( Guided Learning Hours). Học viên phải đạt yêu cầu tất cả các môn mới tốt nghiệp năm 3 của chương trình.

Các môn học:

 • Entrepreneurship Development (20 credits)
 • Global Logistics and Supply Chain Management (20 credits)
 • International Logistics Management (20 credits)
 • Project Management (20 credits)
 • Strategic Procurement (20 credits)
 • Supply Chain Planning and Control (20 credits)

Thời gian và phương pháp đào tạo:

Chương trình năm 3 Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng được thiết kế để học toàn thời gian tại Thụy Sĩ hoặc theo mô hình Hybrid Learning tại các Campus quốc tế của SIMI. Tại Việt Nam, Viện MBA là đối tác độc quyền của SIMI triển khai hỗ trợ học thuật cho chương trình theo mô hình Hybrid Learning.

Đánh giá và xác nhận kết quả học tập:

Tất cả các môn học năm 3 chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng của SIMI được đánh giá bởi chính SIMI, hệ thống kiểm định chương trình và bởi các đối tác là OTHM Vương Quốc Anh và Đại học Horizons Cộng hòa Pháp. Học viên phải chứng minh lĩnh hội được kiến thức và đạt được năng lực được mô tả chi tiết trong Sylabus năm 3 của chương trình.

Hoàn tất chương trình năm 3 Cử nhân Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, học viên nhận được Level 6 Diploma in Logistics and Supply Chain Management của OTHM United Kingdom. Bằng Level 6 của OTHM chuyên ngành Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng được kiểm định bởi Ofqual, công nhận toàn cầu tương đương Cử nhân.

Mục tiêu của giai đoạn cuối chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng nhằm cung cấp kỹ năng nghiên cứu trong ngành Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, tạo cơ hội để học viên biến các ý tưởng thành hiện thực hoặc ứng dụng các kiến thức đã học vào những tình huống quản lý chuyên ngành Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng mà thực tế mình đang làm hoặc đang nghiên cứu.

Để hoàn tất giai đoạn cuối, học viên sẽ tiến hành làm luận văn tốt nghiệp (capstone projects). Luận văn tốt nghiệp có thể là một dự án nghiên cứu hoặc một kế hoạch kinh doanh chuyên ngành Logistics. quản trị chuỗi cung ứng, vận tải đa phương thức…

Sau khi hoàn tất giai đoạn cuối của chương trình Cử nhân quản trị khách sạn nhà hàng, học viên có thể đi làm ngay và nhận được 2 bằng Cử nhân  với (1) Bachelor of Business Administration with Honors của Đại học Horizons, Pháp chuyên ngành quản trị Logistics và (2) Bachelor of Advance Studies in Supply Chain Management của SIMI Thụy Sĩ.

Điều kiện đầu vào:

Để vào giai đoạn cuối chương trình Cử nhân Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng học viên phải:

 • Hoàn tất năm 3 chương trình Cử nhân quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng.
 • Đã đạt NQF/QCF/RQF Level 6 Diploma hoặc tương đương.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Nói và viết phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Trong trường hợp không có chứng chỉ tiếng Anh, SIMI tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ và xem xét từng ứng viên.

Cấp độ học thuật tương đương

Hoàn tất giai đoạn cuối chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng, học viên đạt được năng lực, kiến thức, kỹ năng tương ứng với to Bachelor’s Degrees with Honors.

Cấu trúc của giai đoạn cuối chương trình Cử nhân Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng:

Giai đoạn cuối tập trung vào nghiên cứu hình thành Luận văn tốt nghiệp (Capstone Projects).

Môn bắt buộc

 • Hospitality Management Thesis/ Capstone Projects
 • Defend for Thesis/ Capstone Projects

Thời gian và phương pháp đào tạo:

Chương trình giai đoạn cuối Cử nhân Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng được thiết kế để học toàn thời gian tại Thụy Sĩ hoặc theo mô hình Hybrid Learning tại các Campus quốc tế của SIMI. Tại Việt Nam, Viện MBA là đối tác độc quyền của SIMI triển khai hỗ trợ học thuật cho chương trình theo mô hình Hybrid Learning.

Đánh giá và xác nhận kết quả học tập:

Tất cả các môn học giai đoạn cuối chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng của SIMI được đánh giá bởi chính SIMI, hệ thống kiểm định chương trình và bởi các đối tác là OTHM Vương Quốc Anh và Đại học Horizons Cộng hòa Pháp. Học viên phải chứng minh lĩnh hội được kiến thức và đạt được năng lực được mô tả chi tiết trong Sylabus giai đoạn cuối của chương trình.

Sau khi hoàn tất giai đoạn cuối chương trình Cử nhân Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, học viên nhận được 2 bằng Cử nhân với (1) Bachelor of Business Administration with Honors chuyên ngành quản trị Logistics và chuỗi cung ứng từ Horizons University, Cộng hòa Pháp và (2) Bachelor of Advance Studies in Supply Chain Management từ Swiss Institute of Management and Innovation, Thụy Sĩ.

Chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng là chương trình duy nhất được công nhận cho từng năm học. Việc công nhận từng giai đoạn giúp học viên có thể đi làm ngay với bằng cấp có được từ những năm đầu tiên, có thể dễ dàng chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục khác.

Sau khi hoàn tất các yêu cầu về học viên sẽ nhận được bằng cấp công nhận cho từng giai đoạn từ OTHM Vương Quốc Anh (kiểm định và công nhận bởi Ofqual UK) và 2 bằng cử nhân với (1) Bachelor of Business Administration with Honors chuyên ngành quản trị Logistics và chuỗi cung ứng từ Horizons University, Cộng hòa Pháp và (2) Bachelor of Advance Studies in Supply Chain Management từ Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) Thụy Sĩ.

Năm 1

Năm 1 chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng giúp học viên đạt kiến thức và kỹ năng tương ứng với Higher National Certificates (HNC) hoặc năm 1 theo hệ thống đại Cử nhân hệ 3 năm từ Châu Âu.

Sau khi hoàn tất năm 1 chương trình Cử nhân Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, học viên sẽ nhận được OTHM Level 4 Diploma in Logistics và Supply Chain Management. Mã kiểm định và công nhận của Ofqual Vương Quốc Anh: No. 603/4531/7.

Tại Việt Nam, OTHM Level 4 Diploma in Logistics and Supply Chain Management tương ứng với bằng Trung Cấp  theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 về phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Do OTHM Level 4 Diploma in Logistics and Supply Chain Management được công nhận tại Vương Quốc Anh bởi Ofqual, căn cứ thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH về quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở nước ngoài cấp, OTHM Level 4 Diploma in Business Management được công nhận ngay lập tức tại Việt Nam.

Năm 2

Năm 2 chương trình Cử nhân Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng giúp học viên đạt kiến thức và kỹ năng tương ứng với Cao Đẳng (College) hoặc năm 2 theo hệ thống đại Cử nhân hệ 3 năm từ Châu Âu.

Sau khi hoàn tất năm 2 chương trình Cử nhân, học viên sẽ nhận được OTHM Level 5 Diploma in Logistics and Supply Chain Management. Mã kiểm định và công nhận của Ofqual Vương Quốc Anh: No. 603/4546/9

Tại Việt Nam, OTHM Level 5 Diploma in Logistics and Supply Chain Management tương ứng với bằng Cao Đẳng  theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 về phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Do OTHM Level 5 Diploma in Logistics and Supply Chain Management được công nhận tại Vương Quốc Anh bởi Ofqual, căn cứ thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH về quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở nước ngoài cấp, OTHM Level 5 Diploma in Business Management được công nhận ngay lập tức tại Việt Nam.

Năm 3

Năm 3 chương trình Cử nhân Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng giúp học viên đạt kiến thức và kỹ năng tương ứng với Bachelor’s Degrees with Honors, Bachelor’s Degrees, Post Graduate Diploma (PGD).

Sau khi hoàn tất năm 3 chương trình Cử nhân Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng, học viên sẽ nhận được OTHM Level 6 Diploma in Logistics and Supply Chain Management. Mã kiểm định và công nhận của Ofqual Vương Quốc Anh: No. 603/4593/7.

Tại Việt Nam, OTHM Level 6 Diploma in Logistics and Supply Chain Management tương ứng với bằng Cử nhân  theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 về phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Giai đoạn cuối

Giai đoạn cuối học viên nhận được 2 bằng Cử nhân:

 • Bachelor in Business Administrations with Honors chuyên ngành Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng từ Horizons University, Pháp.
 • Bachelor in Advance Studies of Supply Chain Management từ Swiss Institute of Management & Innovation (SIMI), Thụy Sĩ.

Vui lòng tham khảo tab “Kiểm định” để biết thêm tính kiểm định và công nhận của trường và giá trị bằng cấp.

SIMI Thụy Sĩ là đơn vị được kiểm định cả ở cấp độ tổ chức (institution) bởi ASIC và ở cấp độ chương trình  bởi các tổ chức được công nhận bởi Ofqual UK. Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh bằng kép sở hữu cả uy tín của hệ thống kiểm định của SIMI và cả hệ thống kiểm định của OTHM Vương Quốc Anh và Đại học Horizons Cộng hòa Pháp.

Do chươn g trình và các bằng cấp nhận được đều được kiểm định chặt chẽ bởi các tổ chức uy tín nên sau khi tốt nghiệp, học viên tự tin khi tham gia vào thị trường lao động, học tập liên thông cũng như dễ dàng chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục uy tín và đẳng cấp tương đương.

Để có thêm thông tin về kiểm định và công nhận của SIMI Thụy Sĩ, vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY.

Accreditations and Recognitions of Horizons University, France

Ministry of Education, France

Horizons University is approved and legally authorized by the Ministry of Education of France to provide post-secondary education (Registration ID : 0451674A)

Paris Regional Professional Training Control Department

Horizons University is registered and authorized to provide professional training both in France and overseas (Reference ID : 11752996775)

Accreditation Council for Business Schools & Programs (ACBSP)

The Accreditation Council for Business Schools and Programs is a U.S.-based entity accrediting business programs focused on teaching and learning. ACBSP is a recognized accrediting by the Council for Higher Education (CHEA), a U.S.-based national organization recognizing degree-granting colleges and universities.

European Council for Business Education (ECBE)

ECBE is an accreditation body headquartered in Belgium that accredits higher education programs across Europe to ensure excellence in business education and teaching. All Horizons University’s BBA, MBA, and DBA degrees are accredited by ECBE.

European Association for Distance Learning (EADL)

Horizons University is a member of EADL. EADL represents European organizations offering high quality and educationally sound distance learning.

CHEA - Council for Higher Education Accreditation

The Council for Higher Education Accreditation (CHEA) is a U.S.-based organization of degree-granting colleges and universities. It identifies its purpose as providing national advocacy for self-regulation of academic quality through accreditation in order to certify the quality of higher education accrediting organizations, including regional, faith-based, private, career, and programmatic accrediting organizations. CHEA carries out periodic review (“recognition”) of institutional and programmatic accrediting organizations.

Accreditation for International Schools, Colleges, & Universities, ASIC, UK

ASIC is an independent, government-approved accreditation body specializing in the accreditation of schools, colleges, universities, training organizations, online and distance education providers, both in the UK and overseas. ASIC accreditation is recognized by the UK Visas & Immigration (UKVI), part of the Home Office. Horizons University is an accredited Institution by ASIC

ATHEA - Institutional Member

The Association for Transnational Higher Education Accreditation (ATHEA) is a voluntary, non-governmental membership association dedicated to quality assurance and improvement through accreditation via peer evaluation. Accreditation by the Board of Commissioners instills public confidence in the institutional mission, goals, performance, and resources through its rigorous accreditation standards and their enforcement of those standards. ATHEA’s Standards for Accreditation are based on the European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG) required for recognition by the European Quality Assurance Register in Higher Education (EQAR). Horizons University is a founding member of ATHEA.

FEDE

FEDE – Horizons University is a member of FEDE, the European School Federation
Accreditations and Recognitions of OTHM United Kingdom

Ofqual United Kingdom

Ofqual is responsible for maintaining standards and confidence in qualifications. Ofqual looks after GCSEs and A levels in England, and a wide range of vocational qualifications in England. Ofqual also regulates the National Curriculum Assessments in England. OTHM is approved and regulated by Ofqual (Office of the Qualifications and Examinations Regulation)

Full member of Federation of Awarding Bodies (FAB)

FAB is the trade association for vocational awarding bodies in the UK, which represents the interests of over 110 awarding bodies by liaising with key stakeholders, including the regulators, government departments, and funding agencies. FAB also provides information, advice, and guidance to its members to support them in providing high quality and valued vocational qualifications. OTHM is a full member of FAB.
Contact SIMI

Blegistrasse 7, 6340 Baar, Zug Canton, Switzerland

SIMI Swiss là viện đào tạo chương trình đại học và sau đại học tiên phong tại Zug, Thụy Sĩ. SIMI Swiss được kiểm định bởi ASIC cấp tổ chức và giấy phép đào tạo & nghiên cứu được cấp bởi Canton of Zug, Thụy Sĩ.

Accredited by ASIC
Zug Switzerland, Legal license CHE-258.080.017

Trợ phí lên đến 95%

Chương trình Cử nhân Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng là chương tình Cử nhân bằng kép được kiểm định toàn diện. Học viên nhận được 2 bằng Cử nhân độc lập trừ Thụy Sĩ và Anh Quốc.

  Tìm hiểu thêm về khác biệt và lợi thế của các chương tình Cử nhân của SIMI Thụy Sĩ