fbpx

Cử nhân bằng kép chuyên ngành Quản trị Khách sạn nhà hàng3 UK Accredited Diploma + 1 BBA in Hospitality Management từ Đại học Horizons Pháp + 1 Bachelor of Advance Studies in Hospitality Management từ SIMI Thụy Sĩ

Thụy Sĩ là cái nôi của ngành khách sạn nhà hàng và đào tạo khách sạn nhà hàng tại Thụy Sĩ được xem là hàng đầu thế giới. Dù thế giới đang đương đầu với nhiều đại dịch nhưng theo dự đoán, sự phát triển của ngành quản trị khách sạn nhà hàng vẫn sẽ hồi phục rất nhanh và liên tục phát triển và là ngành có nhiều cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp.

Chương trình cung cấp kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu mang tính thực hành cao trong lĩnh vực quản trị khách sạn nhà hàng. Bên cạnh nghiệp vụ chuyên môn, học viên còn được trang bị kỹ năng lãnh đạo, tư duy biện chứng và các kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường ngành khách sạn nhà hàng toàn cầu nhiều biến động.

Chương trình Cử nhân quản trị kinh doanh các chuyên ngành của SIMI là chương trình bằng kép với các giai đoạn được công nhận (người học nhận được diploma công nhận cho từng năm học từ CTH Vương Quốc Anh). Việc công nhận từng giai đoạn học tập giúp học viên có thể đi làm ngay từ những năm đầu tiên, có thể dễ dàng chuyển đổi, chuyển tiếp hoặc học liên thông với các hệ thống giáo dục có kiểm định và uy tín tương đương.

Kết thúc chương trình, học viên sẽ nhận 2 bằng Cử nhân (1) Bachelor of Business Administration with Hornors chuyên ngành Quản trị Khách sạn nhà hàng từ Đại học Horizons Cộng hòa Pháp và (2) Bachelor of Advance Studies in Hospitality Management chuyên ngành từ SIMI Thụy Sĩ. Học viên có thể chọn đồng thời 2 chuyên ngành khác nhau để được công nhận tốt nghiệp với 2 chuyên ngành khác biệt.

Năm đầu tiên của chương trình Cử nhân bằng kép chuyên ngành quản trị khách sạn nhà hàng hướng đến những kiến thức nền tảng và giúp thấu hiểu những chức năng của các bộ phận trong ngành khách sạn nhà hàng. Năm đầu tiên, học viên sẽ tập trung học lý thuyết và thực hành với kiến thức và nguyên tắc làm việc cơ bản của ngành. Sau khi hoàn tất năm 1 chương trình cử nhân bằng kép chuyên ngành quản trị khách sạn nhà hàng, học viên nhận được bằng từ CTH Vương Quốc Anh (tổ chức khảo thí và cấp bằng hàng đầu thế giới về ngành khách sạn nhà hàng), có thể đi làm ngay sau khi hoàn tất năm đầu tiên.

Mục tiêu đào tạo của năm 1 Cử nhân bằng kép ngành quản trị Khách sạn nhà hàng:

 • Hiểu về tài chính dành cho Khách sạn nhà hàng và du lịch.
 • Biết quản lý dịch vụ khách hàng trong ngành khách sạn nhà hàng và du lịch.
 • Hiểu môi trường kinh doanh toàn cầu của ngành khách sạn nhà hàng.
 • Công tác buồng phòng
 • Quản trị và tổ chức hoạt động buồng phòng.
 • Đồ ăn và thức uống.
 • Quản trị và tổ chức bộ phận F&B

Sau khi hoàn tất năm 1, học viên nhận được Level 4 Diploma in Hospitality Management từ CTH United Kingdom. Học viên có thể đi làm ngay tại một bộ phận trong ngành khách sạn nhà hàng với vai trò nhân viên (entry) hoặc quản lý tập sự và vào năm 2 của chương trình.

Điều kiện đầu vào:

Để vào năm 1 của chương trình Cử nhân bằng kép chuyên ngành Quản trị khách sạn nhà hàng, học viên cần:

 • Đạt NQF/QCF/RQF Level 3 Award/Diploma hoặc GCE/GCSE hoặc chứng chỉ tương đương. Với học viên Việt Nam cần tốt nghiệp cấp 3.
 • Học viên phải trên 18 tuổi.
 • Được miễn Tiếng Anh nếu chương trình cấp 3 dạy bằng tiếng Anh hoặc các chứng chỉ A Level, O Level, Level 3 dạy bằng tiếng Anh.
 • Với những học viên tốt nghiệp chứng chỉ nghề hoặc không có bằng cấp 3 để vào học phải có bằng cấp 2, trên 21 tuổi và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp (có xác nhận của doanh nghiệp). Những trường hợp này SIMI bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận căn cứ vào yêu cầu của đơn vị kiểm định và chỉ tiêu tiếp nhận toàn cầu của SIMI.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Nói và viết phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Trong trường hợp không có chứng chỉ tiếng Anh, SIMI tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ và xem xét từng ứng viên.

Cấp độ học thuật tương đương:

Năm đầu tiên của chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh của SIMI Thụy Sĩ giúp người học đạt yêu cầu về năng lực và kỹ năng đầu ra theo khung năng lực Châu Âu EQF (European Qualification Framework) tương ứng với Higher National Certificates (HNC), năm 1 Đại học theo hệ đại học 3 năm của Châu Âu.

Cấu trúc chương trình của năm 1 Cử nhân Quản trị Kinh doanh:

Năm nhất chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh gồm 6 môn học với 120 tín chỉ (credits), 1200 TQT (Total Qualification Time) và 480 GLH ( Guided Learning Hours). Học viên phải đạt yêu cầu tất cả các môn mới tốt nghiệp năm 1 chương trình.

Các môn học:

 • Finance in Tourism and Hospitality (15 Credits)
 • Customer Service Management in Tourism and Hospitality (15 Credits)
 • Global Tourism and Hospitality (20 Credits)
 • Rooms Division Operations (15 Credits)
 • Rooms Division Supervision (20 Credits)
 • Food and Beverage Operations (15 Credits)
 • Food and Beverage Supervision (20 Credits)

Thời gian và phương pháp đào tạo:

Chương trình năm 1 Cử nhân bằng kép chuyên ngành Quản trị khách sạn nhà hàng được thiết kế để học toàn thời gian tại Thụy Sĩ hoặc theo mô hình Hybrid Learning tại các Campus quốc tế của SIMI. Tại Việt Nam, Viện MBA là đối tác độc quyền của SIMI triển khai hỗ trợ học thuật cho chương trình theo mô hình Hybrid Learning.

Đánh giá và xác nhận kết quả học tập:

Tất cả các môn học năm 1 chương trình Cử nhân bằng kép chuyên ngành Quản trị Khách sạn nhà hàng của SIMI được đánh giá bởi chính SIMI, hệ thống kiểm định của SIMI, hệ thống kiểm định của chương trình và các đối tác là CTH Vương Quốc Anh và Đại học Horizons Cộng hòa Pháp. Học viên phải chứng minh lĩnh hội được kiến thức và đạt được năng lực được mô tả chi tiết trong Sylabus năm 1 của chương trình.

Sau khi hoàn tất năm 1 chương trình Cử nhân bằng kép chuyên ngành Quản trị Khách sạn nhà hàng, học viên sẽ nhận được Level 4 Diploma in Hospitality Management của CTH United Kingdom, được kiểm định bởi Ofqual UK, công nhận toàn cầu trong đó có Việt Nam.

Năm thứ 2 chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn nhà hàng bằng kép cung cấp các kỹ năng quản lý cơ bản trong ngành khách sạn, nhà hàng và dịch vụ kết hợp với kỹ năng xử lý vấn đề và ra quyết định. Năm 2 cũng giúp học viên có cơ hội tiếp cận các dự án quản lý cấp bộ phận với mục tiêu trang bị kiến thức thực hành để tốt nghiệp năm 2 có thể làm việc ngay ở vị trí nhân viên một bộ phận hoặc quản trị viên tập sự.

Hoàn tất năm 2, học viên nhận được CTH Level 5 Advanced Diploma in Hospitality Management của Vương Quốc Anh, được kiểm định và công nhận bởi Ofqual. CTH Level 5 Advanced Diploma in Hospitality Management của Vương Quốc Anh được công nhận rộng rãi tương đương tốt nghiệp Cao đẳng.

Điều kiện đầu vào:

Để vào năm 2 chương trình Cử nhân Quản trị khách sạn nhà hàng, học viên phải:

 • Hoàn tất năm 1 chương trình Cử nhân quản trị kinh doanh.
 • Đã đạt NQF/QCF/RQF Level 4 Diploma hoặc tương đương.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Nói và viết phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Trong trường hợp không có chứng chỉ tiếng Anh, SIMI tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ và xem xét từng ứng viên.

Cấp độ học thuật tương đương:

Hoàn tất năm thứ 2 chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn nhà hàng của SIMI, học viên sẽ đạt yêu cầu về năng lực và kỹ năng tiêu chuẩn đầu ra theo khung năng lực Châu Âu EQF (European Qualification Framework) tương ứng với Cao Đẳng (College) hoặc năm 2 Đại học theo hệ đại học 3 năm của Châu Âu.

Cấu trúc chương trình của năm 2 Cử nhân Quản trị Khách sạn nhà hàng:

Năm hai chương trình Cử nhân Quản trị khách sạn nhà hàng gồm 6 môn học với 120 tín chỉ (credits), 1200 TQT (Total Qualification Time) và 480 GLH ( Guided Learning Hours). Học viên phải đạt yêu cầu tất cả các môn mới tốt nghiệp năm 2 của chương trình.

Các môn học:

 • Understanding Funding and Finance in Tourism and Hospitality (15 credits)
 • Human Resource Management in the Tourism and Hospitality Industry (20 credits)
 • Strategic Marketing in the Tourism and Hospitality Industry (15 credits)
 • Customer Relationship Management in the Tourism and Hospitality Industry (15 credits)
 • Contemporary Issues in the Tourism and Hospitality Industry (15 credits)
 • Food and Beverage Management (20 credits)
 • Facilities Management in the Tourism and Hospitality Industry

Thời gian và phương pháp đào tạo:

Chương trình năm 2 Cử nhân Quản trị khách sạn nhà hàng được thiết kế để học toàn thời gian tại Thụy Sĩ hoặc theo mô hình Hybrid Learning tại các Campus quốc tế của SIMI. Tại Việt Nam, Viện MBA là đối tác độc quyền của SIMI triển khai hỗ trợ học thuật cho chương trình theo mô hình Hybrid Learning.

Đánh giá và xác nhận kết quả học tập:

Tất cả các môn học năm 2 chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn nhà hàng của SIMI được đánh giá bởi chính SIMI, hệ thống kiểm định chương trình và bởi các đối tác là CTH Vương Quốc Anh và Đại học Horizons Cộng hòa Pháp. Học viên phải chứng minh lĩnh hội được kiến thức và đạt được năng lực được mô tả chi tiết trong Sylabus năm 2 của chương trình.

Sau khi hoàn tất năm 2 chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, học viên sẽ nhận được Level 5 Advanced Diploma in Hospitality Management (QAN: 601/7131/5) từ CTH Vương Quốc Anh, kiểm định bởi Ofqual.

Năm 3 chương trình Cử nhân Quản trị khách sạn nhà hàng của SIMI Thụ Sĩ được xây dựng để phát triển một nhà quản lý chuyên ngành quản trị khách sạn nhà hàng có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp với vai trò quản lý cấp bộ phận. Bên cạnh các kiến thức quản lý chuyên sâu, học viên còn được trang bị các kỹ năng cần thiết của một nhà quản trị để có thể ra quyết định, điều hành, dẫn dắt đội nhóm trong môi trường ngành quản trị khách sạn nhà hàng và dịch vụ quốc tế.

Hoàn tất năm 3 chương trình Cử nhân Quản trị khách sạn nhà hàng của SIMI, học viên nhận được Level 6 Professional Diploma in Tourism and Hospitality Management qualification của CTH United Kingdom, được kiểm định và công nhận bởi Ofqual. Học viên có thể đi làm ở vai trò quản lý cấp trung, cấp bộ phận hoặc có thể vào giai đoạn cuối để lấy bằng Cử nhân (bằng kép của SIMI Thụy Sĩ và đại học Horizons Cộng hòa Pháp).

Điều kiện đầu vào:

Để vào năm 3 chương trình Cử nhân Quản trị khách sạn nhà hàng, học viên phải:

 • Hoàn tất năm 2 chương trình Cử nhân quản trị khách sạn nhà hàng.
 • Đã đạt NQF/QCF/RQF Level 5 Diploma hoặc tương đương.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Nói và viết phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Trong trường hợp không có chứng chỉ tiếng Anh, SIMI tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ và xem xét từng ứng viên.

Cấp độ học thuật tương đương:

Hoàn tất năm thứ 3 chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh của SIMI, học viên sẽ đạt yêu cầu về năng lực và kỹ năng đầu ra theo khung năng lực Châu Âu EQF (European Qualification Framework) tương ứng với Bachelor’s Degrees with Honors, Bachelor’s Degrees, PGD (Post Graduate Diploma). Tại Việt Nam, Level 6 Diploma của CTH tương đương bằng Cử nhân của Việt Nam theo khung năng lực quốc gia Việt Nam.

Cấu trúc chương trình của năm 3 Cử nhân Quản trị Khách sạn nhà hàng:

Năm thứ ba chương trình Cử nhân Quản trị khách sạn nhà hàng gồm 6 môn học với 120 tín chỉ (credits), 1200 TQT (Total Qualification Time) và 480 GLH ( Guided Learning Hours). Học viên phải đạt yêu cầu tất cả các môn mới tốt nghiệp năm 3 của chương trình.

Các môn học:

 • The Strategic Impact of the Business Environment(35 credits)
 • Business Strategy for Hospitality and Tourism (35 credits)
 • Managing Events for Hospitality and Tourism (35 credits)
 • Quality Management for Hospitality and Tourism (35 credits)

Thời gian và phương pháp đào tạo:

Chương trình năm 3 Cử nhân Quản trị khách sạn nhà hàng được thiết kế để học toàn thời gian tại Thụy Sĩ hoặc theo mô hình Hybrid Learning tại các Campus quốc tế của SIMI. Tại Việt Nam, Viện MBA là đối tác độc quyền của SIMI triển khai hỗ trợ học thuật cho chương trình theo mô hình Hybrid Learning.

Đánh giá và xác nhận kết quả học tập:

Tất cả các môn học năm 3 chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của SIMI được đánh giá bởi chính SIMI, hệ thống kiểm định chương trình và bởi các đối tác là CTH Vương Quốc Anh và Đại học Horizons Cộng hòa Pháp. Học viên phải chứng minh lĩnh hội được kiến thức và đạt được năng lực được mô tả chi tiết trong Sylabus năm 3 của chương trình.

Sau khi hoàn tất năm 3 chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, học viên sẽ nhận được Level 6 Professional Diploma in Tourism and Hospitality Management của CTH United Kingdom. Được kiểm định và công nhận bởi Ofqual. Tại Việt Nam, Level 6 của CTH tương đương Cử nhân theo khung năng lực Quốc gia Việt Nam.

Mục tiêu của giai đoạn cuối chương trình Cử nhân Quản trị khách sạn nhà hàng nhằm cung cấp kỹ năng nghiên cứu trong kinh doanh, tạo cơ hội để học viên biến các ý tưởng thành hiện thực hoặc ứng dụng các kiến thức đã học vào những tình huống quản lý chuyên ngành khách sạn nhà hàng mà thực tế mình đang làm hoặc đang nghiên cứu.

Để hoàn tất giai đoạn cuối, học viên sẽ tiến hành làm luận văn tốt nghiệp (capstone projects). Luận văn tốt nghiệp có thể là một dự án nghiên cứu hoặc một kế hoạch kinh doanh chuyên ngành khách sạn nhà hàng, du lịch lữ hành, tổ chức sự kiện… Lĩnh vực mà học viên tiến hành làm capstone projects sẽ là chuyên ngành tốt nghiệp.

Học viên có thể chọn đồng thời 2 chuyên ngành (thêm 1 chuyên ngành khác để được công nhận chuyên ngành thứ 2). Chuyên ngành thứ 2 phải độc lập và không liên quan đến chuyên ngành đầu tiên. Nếu chọn 2 chuyên ngành, học viên phải tiến hành đồng thời 2 capstone Projects.

Sau khi hoàn tất giai đoạn cuối của chương trình Cử nhân quản trị khách sạn nhà hàng, học viên có thể đi làm ngay và nhận được 2 bằng Cử nhân  với (1) Bachelor of Business Administration with Honors của Đại học Horizons, Pháp chuyên ngành quản trị khách sạn nhà hàng và (2) Bachelor of Advance Studies in Hospitality Management của SIMI Thụy Sĩ.

Điều kiện đầu vào:

Để vào giai đoạn cuối chương trình Cử nhân Quản trị khách sạn nhà hàng, học viên phải:

 • Hoàn tất năm 3 chương trình Cử nhân quản trị khách sạn nhà hàng.
 • Đã đạt NQF/QCF/RQF Level 6 Diploma hoặc tương đương.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • IELTS 5.5; Nói và viết phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
 • Trong trường hợp không có chứng chỉ tiếng Anh, SIMI tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ và xem xét từng ứng viên.

Cấp độ học thuật tương đương

Hoàn tất giai đoạn cuối chương trình Cử nhân Quản trị khách sạn nhà hàng, học viên đạt được năng lực, kiến thức, kỹ năng tương ứng với to Bachelor’s Degrees with Honors.

Cấu trúc của giai đoạn cuối chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn nhà hàng:

Giai đoạn cuối tập trung vào nghiên cứu hình thành Luận văn tốt nghiệp (Capstone Projects). Học viên có thể chọn 2 chuyên ngành khác nhau với 2 bài Capstone Projects khác nhau.

Môn bắt buộc

 • Hospitality Management Thesis/ Capstone Projects
 • Defend for Thesis/ Capstone Projects

Thời gian và phương pháp đào tạo:

Chương trình giai đoạn cuối Cử nhân Quản trị khách sạn nhà hàng được thiết kế để học toàn thời gian tại Thụy Sĩ hoặc theo mô hình Hybrid Learning tại các Campus quốc tế của SIMI. Tại Việt Nam, Viện MBA là đối tác độc quyền của SIMI triển khai hỗ trợ học thuật cho chương trình theo mô hình Hybrid Learning.

Đánh giá và xác nhận kết quả học tập:

Tất cả các môn học giai đoạn cuối chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn nhà hàng của SIMI được đánh giá bởi chính SIMI, hệ thống kiểm định chương trình và bởi các đối tác là CTH Vương Quốc Anh và Đại học Horizons Cộng hòa Pháp. Học viên phải chứng minh lĩnh hội được kiến thức và đạt được năng lực được mô tả chi tiết trong Sylabus giai đoạn cuối của chương trình.

Sau khi hoàn tất giai đoạn cuối chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn nhà hàng, học viên sẽ nhận được (1) Bachelor of Business Administration with Honors chuyên ngành quản trị khách sạn nhà hàng từ Horizons University, Cộng hòa Pháp và (2) Bachelor of Advance Studies in Hospitality Management từ Swiss Institute of Management and Innovation, Thụy Sĩ.

Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn nhà hàng là chương trình duy nhất được công nhận cho từng năm học. Việc công nhận từng giai đoạn giúp học viên có thể đi làm ngay với bằng cấp có được từ những năm đầu tiên, có thể dễ dàng chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục khác.

Sau khi hoàn tất các yêu cầu về học viên sẽ nhận được bằng cấp công nhận cho từng giai đoạn từ CTH Vương Quốc Anh (kiểm định và công nhận bởi Ofqual UK) và 2 bằng cử nhân với (1) Bachelor of Business Administration with Honors chuyên ngành quản trị khách sạn nhà hàng từ Horizons University, Cộng hòa Pháp và (2) Bachelor of Advance Studies in Hospitality Management từ Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) Thụy Sĩ.

Năm 1

Năm 1 chương trình Cử nhân Quản trị Quản trị khách sạn nhà hàng giúp học viên đạt kiến thức và kỹ năng tương ứng với Higher National Certificates (HNC) hoặc năm 1 theo hệ thống đại Cử nhân hệ 3 năm từ Châu Âu.

Sau khi hoàn tất năm 1 chương trình Cử nhân, học viên sẽ nhận được CTH Level 4 Diploma in Hospitality Management. Mã kiểm định và công nhận của Ofqual Vương Quốc Anh: No. 601/7119/4.

Tại Việt Nam, CTH Level 4 Diploma in Hospitality Management tương ứng với bằng Trung Cấp  theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 về phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Do CTH Level 4 Diploma in Hospitality Management được công nhận tại Vương Quốc Anh bởi Ofqual, căn cứ thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH về quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở nước ngoài cấp, CTH Level 4 Diploma in Hospitality Management được công nhận ngay lập tức tại Việt Nam.

Năm 2

Năm 2 chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn nhà hàng giúp học viên đạt kiến thức và kỹ năng tương ứng với Cao Đẳng (College) hoặc năm 2 theo hệ thống đại Cử nhân hệ 3 năm từ Châu Âu.

Sau khi hoàn tất năm 2 chương trình Cử nhân, học viên sẽ nhận được CTH Level 5 Advanced Diploma in Hospitality Management. Mã kiểm định và công nhận của Ofqual Vương Quốc Anh: No. 601/7131/5.

Tại Việt Nam, CTH Level 5 Advanced Diploma in Hospitality Management tương ứng với bằng Cao Đẳng  theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 về phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Do CTH Level 5 Advanced Diploma in Hospitality Management được công nhận tại Vương Quốc Anh bởi Ofqual, căn cứ thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH về quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở nước ngoài cấp, CTH Level 5 Advanced Diploma in Hospitality Management được công nhận ngay lập tức tại Việt Nam.

Năm 3

Năm 3 chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn nhà hàng giúp học viên đạt kiến thức và kỹ năng tương ứng với Bachelor’s Degrees with Honors, Bachelor’s Degrees, Post Graduate Diploma (PGD).

Sau khi hoàn tất năm 3 chương trình Cử nhân, học viên sẽ nhận được Level 6 Professional Diploma in Tourism and Hospitality Management. Mã kiểm định và công nhận của Ofqual Vương Quốc Anh: No. 601/2082/4.

Tại Việt Nam, Level 6 Professional Diploma in Tourism and Hospitality Management tương ứng với bằng Cử nhân  theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 về phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Giai đoạn cuối

Giai đoạn cuối học viên được chọn 2 chuyên ngành để được công nhận 2 chuyên ngành khác nhau căn cứ vào luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành được thể hiện ngay trên bảng điểm và/hoặc bằng.

 • Bachelor in Business Administrations with Honors chuyên ngành quản trị khách sạn nhà hàng từ Horizons University, Pháp.
 • Bachelor in Advance Studies of Hospitality Management từ Swiss Institute of Management & Innovation (SIMI), Thụy Sĩ.

Vui lòng tham khảo tab “Kiểm định” để biết thêm tính kiểm định và công nhận của trường và giá trị bằng cấp.

SIMI Thụy Sĩ là đơn vị được kiểm định cả ở cấp độ tổ chức (institution) bởi ASIC và ở cấp độ chương trình  bởi các tổ chức được công nhận bởi Ofqual UK. Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn nhà hàng bằng kép sở hữu cả uy tín của hệ thống kiểm định của SIMI và cả hệ thống kiểm định của CTH Vương Quốc Anh và Đại học Horizons Cộng hòa Pháp.

Do chươn g trình và các bằng cấp nhận được đều được kiểm định chặt chẽ bởi các tổ chức uy tín nên sau khi tốt nghiệp, học viên tự tin khi tham gia vào thị trường lao động, học tập liên thông cũng như dễ dàng chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục uy tín và đẳng cấp tương đương.

Để có thêm thông tin về kiểm định và công nhận của SIMI Thụy Sĩ, vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY.

Accreditations and Recognitions of Horizons University, France

Ministry of Education, France

Horizons University is approved and legally authorized by the Ministry of Education of France to provide post-secondary education (Registration ID : 0451674A)

Paris Regional Professional Training Control Department

Horizons University is registered and authorized to provide professional training both in France and overseas (Reference ID : 11752996775)

Accreditation Council for Business Schools & Programs (ACBSP)

The Accreditation Council for Business Schools and Programs is a U.S.-based entity accrediting<br /> business programs focused on teaching and learning. ACBSP is a recognized accrediting by the<br /> Council for Higher Education (CHEA), a U.S.-based national organization recognizing degree-<br /> granting colleges and universities.

European Council for Business Education (ECBE)

ECBE is an accreditation body headquartered in Belgium that accredits higher education programs across Europe to ensure excellence in business education and teaching. All Horizons University’s BBA, MBA, and DBA degrees are accredited by ECBE.

European Association for Distance Learning (EADL)

Horizons University is a member of EADL. EADL represents European organizations offering high quality and educationally sound distance learning

CHEA - Council for Higher Education Accreditation

The Council for Higher Education Accreditation (CHEA) is a U.S.-based organization of degree-granting colleges and universities. It identifies its purpose as providing national advocacy for self-regulation of academic quality through accreditation in order to certify the quality of higher education accrediting organizations, including regional, faith-based, private, career, and programmatic accrediting organizations. CHEA carries out periodic review (“recognition”) of institutional and programmatic accrediting organizations.

Accreditation for International Schools, Colleges, & Universities, ASIC, UK

ASIC is an independent, government-approved accreditation body specializing in the accreditation of schools, colleges, universities, training organizations, online and distance education providers, both in the UK and overseas. ASIC accreditation is recognized by the UK Visas & Immigration (UKVI), part of the Home Office. Horizons University is an accredited Institution by ASIC

ATHEA - Institutional Member

The Association for Transnational Higher Education Accreditation (ATHEA) is a voluntary, non-governmental membership association dedicated to quality assurance and improvement through accreditation via peer evaluation. Accreditation by the Board of Commissioners instills public confidence in the institutional mission, goals, performance, and resources through its rigorous accreditation standards and their enforcement of those standards. ATHEA’s Standards for Accreditation are based on the European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG) required for recognition by the European Quality Assurance Register in Higher Education (EQAR). Horizons University is a founding member of ATHEA.

FEDE

FEDE – Horizons University is a member of FEDE, the European School Federation
Accreditation and Recognition of CTH United Kingdom

Industry Recognition

One of CTH’s great strengths is that it is a specialist organization; focused solely on the global tourism and hospitality industries. This has enabled us to develop a far greater depth of working relationship with companies in our sector, providing a level of industry endorsement for our programs that adds to their value when applying for jobs.

University Pathways

CTH has a variety of university pathways for our programs, at different levels. For example, Level 4 Diploma and Level 5 Advanced Diploma graduates may therefore gain direct entry to the second or final year of a variety of hospitality and tourism degree programs. Similarly, Level 7 Executive Diploma graduates may enter the final stages of an MBA.

Ofqual United Kingdom

Ofqual is responsible for maintaining standards and confidence in qualifications. Ofqual looks after GCSEs and A levels in England, and a wide range of vocational qualifications in England. Ofqual also regulates the National Curriculum Assessments in England. OTHM is approved and regulated by Ofqual (Office of the Qualifications and Examinations Regulation)

European Qualifications Framework

CTH qualifications are aligned with the European Qualifications Framework, via the referencing qualifications frameworks in the UK.

Knowledge and Human Development Authority (KHDA)

The KHDA is Dubai's educational quality assurance and regulatory authority. By obtaining their certification, it means our CTH qualifications are recognized and approved for delivery by education providers in Dubai.

ITLC

CTH qualifications are offered by the International Tourism Learning Centre, which is a part of the Georgian National Tourism Administration at the Ministry of Economy and Sustainable Development

NZQA

CTH study centers in New Zealand are approved by the New Zealand qualifications authority, which ensures that the qualifications are valued as credible and robust both nationally and internationally.

Malaysian Qualifications Agency

Many CTH study centers Malaysia are approved by the Malaysian Qualifications Agency, and CTH courses at certain study centers are recognized for funding purposes.

Edutrust

Established under the Private Education Act, the Council for Private Education (CPE) is a statutory board empowered with the legislative power to regulate the private education sector. In addition to its role as the sectoral regulator of private education institutions (PEIs), the Council facilitates capability development efforts to uplift standards in the local private education industry.

Mauritius Qualifications Authority

CTH’s accredited study centers in Mauritius are approved by the Mauritius Qualifications Authority.

Maldives Qualifications Authority

CTH qualifications are recognized by the Maldives Qualifications Authority via our accreditation with MAPS College.

The Government of Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China

CTH qualifications are approved by the Education Bureau, Government Secretariat, and The Government of Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China.

National Accreditation Board Ghana

CTH centers that offer our qualifications in Ghana are recognized by the National Accreditation Board of Ghana.
Contact SIMI

Blegistrasse 7, 6340 Baar, Zug Canton, Switzerland

SIMI Swiss là viện đào tạo chương trình đại học và sau đại học tiên phong tại Zug, Thụy Sĩ. SIMI Swiss được kiểm định bởi ASIC cấp tổ chức và giấy phép đào tạo & nghiên cứu được cấp bởi Canton of Zug, Thụy Sĩ.

Accredited by ASIC
Zug Switzerland, Legal license CHE-258.080.017

Đăng ký trợ phí

Viện đại học SIMI trợ phí cho sinh viên quốc tịch Việt Nam từ 80% đến 95% căn cứ vào hồ sơ ứng tuyển. Lưu ý số lượng có hạn và đăng ký trước xét trước.

  Tìm hiểu thêm về khác biệt và lợi thế của các chương trình Cử nhân của SIMI Thụy Sĩ