fbpx

Xác nhận của UK ENIC, Level 7 Diploma là bằng Thạc sĩ (Master Degree)

Xin chào anh chị và các bạn,

Là Viện đại học hiếm hoi tại Thụy Sĩ được công nhận cho từng giai đoạn đào tạo bởi hệ thống văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc, các chương trình đào tạo của Viện đại học SIMI bên cạnh văn bằng của Thụy Sĩ, còn có thể nhận thêm văn bằng theo hệ thống năng lực quốc gia Anh Quốc (Level UK), được công nhận, chuyển tiếp đến hầu hết các đại học được kiểm định và công nhận trên thế giới.

Các chương trình Thạc sĩ của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ bên cạnh bằng Thạc sĩ từ SIMI, học viên được nhận thêm Level 7 Diploma từ Vương Quốc Anh, được kiểm định bởi Ofqual, công nhận toàn Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Úc theo hệ thống khung năng lực khu vực (Regional Qualification Framework).

Nhằm hỗ trợ thêm thông tin về công nhận của Level 7 Diploma tại Vương Quốc Anh, UK ENIC, đơn vị phụ trách về công nhận văn bằng của Vương Quốc Anh bên cạnh những thông tin chính thức đăng tải trên các hệ thống thông tin của chính phủ, cũng đã trả lời bằng văn bản về việc công nhận Level 7 Dipoma là Thạc sĩ theo nội dung email dưới đây:

A. Xác nhận của đơn vị cấp văn bằng năng lực quốc gia theo Level về việc Level 7 là Thạc sĩ:

ATHE là một trong các đơn vị khảo thí và cấp văn bằng năng lực Quốc gia Anh Quốc theo Level (Level UK). Viện đại học SIMI Thụy Sĩ được công nhận bởi ATHE và đã được cấp chứng thư công nhận. Bên cạnh ATHE, Viện đại học SIMI Thụy Sĩ còn được cấp chứng thư công nhận bởi OTHM Vương Quốc Anh, Qualifi Vương Quốc Anh và LRN Vương Quốc Anh.

B. Xác nhận của UK ENIC về việc Level 7 Diploma là Thạc sĩ:

UK ENIC là đơn vị được chính phủ Anh ủy quyền để thực hiện đánh giá và công nhận văn bằng của Anh Quốc đã xác nhận Level 7 Diploma là cấp độ Thạc sĩ. Để có thêm thông tin về UK ENIC vui lòng tham khảo tại đây.

D. Công nhận của Level 7 Diploma của Vương Quốc Anh là Thạc sĩ tại Châu Âu:

Level 7 của Vương Quốc Anh theo khung năng lực RQF (được kiểm định bởi Ofqual) sẽ được công nhận là Level 7 của Châu Âu theo khung năng lực EQF. Level 7 của Châu Âu theo khung năng lực EQF là bằng Thạc sĩ (Master Degree).

E. Công nhận tại Châu Úc

Hệ thống khung năng lực của Úc khác với hệ thống khung năng lực Anh Quốc và Châu Âu nhưng có sự công nhận tương đương. Level 7 Châu Âu và Anh Quốc tương ứng với Level 9 của Châu Úc. Level 9 của Châu Úc là Master Degree.

F. Công nhận tại Châu Phi

Hệ thống khung năng lực tham chiếu Châu Phi khá tương đồng với hệ thống khung năng lực Châu Úc. Qua đó Level 7 của Châu Âu tương ứng với Level 9 của Châu Phi. Level 9 của Châu Phi là Master Degree và Master Degree Professional.

G. Công nhận tại ASEAN

Khung năng lực tham chiếu ASEAN AQRF được xây dựng dựa trên cơ sở tương đồng với khung năng lực Châu Âu EQF trong đó Level 7 của Châu Âu và Anh Quốc sẽ tương ứng với Level 7 của AQRF. Căn cứ khung năng lực và tiêu chuẩn đầu ra của AQRF, Level 7 của AQRF là Master Degree.

Xem thêm: Khung năng lực tham chiếu ASEAN tại đây

H. Công nhận tương ứng với khung năng lực Việt Nam VQF

Việt Nam đã ban hành khung năng lực quốc gia Việt Nam và có tính tương ứng với các hệ thống khung năng lực tham chiếu ASEAN AQRF và có tính tương đương với hệ thống khung năng lực Châu Âu EQF và khung năng lực khu vực khác. Xem thêm chi tiết về khung năng lực quốc gia Việt Nam tại đây.

Lưu ý: Khi có hệ thống năng lực tương đương theo khung năng lực khu vực (Regional Qualification Framework) và khung năng lực quốc gia (National Qualification Framework), việc công nhận văn bằng được thực hiện dễ dàng nhưng không mặc nhiên, một số quốc gia có những quy định đặc thù sẽ áp dụng luật của quốc gia. Tuy nhiên nhìn chung, tính tương quan, năng lực công nhận, tính kiểm định là điều kiện quan trọng để tiến hành xem xét.

Nguồn: Viện Đại học SIMI, Zug Switzerland

Contact SIMI

Blegistrasse 7, 6340 Baar, Zug Canton, Switzerland

SIMI Swiss là viện đào tạo chương trình đại học và sau đại học tiên phong tại Zug, Thụy Sĩ. SIMI Swiss được kiểm định bởi ASIC cấp tổ chức và giấy phép đào tạo & nghiên cứu được cấp bởi Canton of Zug, Thụy Sĩ.

Accredited by ASIC
Zug Switzerland, Legal license CHE-258.080.017

Viện đại học SIMI Thụy Sĩ cung cấp học bổng lên đến 90% cho sinh viên quốc tịch Việt Nam