fbpx

Thay đổi bắt đầu từ việc đặt câu hỏi, chúng tôi hỏi câu hỏi của chính học viên!

Đào tạo không phải chỉ là đưa ra các lời hướng dẫn mà còn giúp học viên giải đáp những câu hỏi chính học viên, đồng hành cùng tìm giải pháp kết hợp với khích lệ và sáng tạo. Đội ngũ giảng viên của SIMI áp dụng triệt để tinh thần này cho từng tiết giảng.

  • Giảng viên SIMI được tuyển chọn cẩn thận dựa vào học thuật, kinh nghiệm làm việc và tính phủ hợp với môn học, chương trình học và đối tượng học viên theo khu vực.
  • Giảng viên SIMI là chuyên gia trong lĩnh vực họ giảng dạy.
  • Giảng viên SIMI là những người đam mê lĩnh vực mà học giảng dạy và làm việc.
  • Giảng viên SIMI sẵn sàng hỗ trợ trong và sau lớp học
  • Giảng viên SIMI luôn cập nhật bài giảng để phù hợp và thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh, năng lực, văn hóa của học viên và môi trường học viên làm việc. 

Đặc điểm của giảng viên SIMI

Các Viện và trường thành viên của SIMI Swiss

Lợi ích cho người học

Bài giảng được cập nhật

Khóa học và tài liệu giảng dạy, sách giáo khoa được cập nhật liên tục đề phù hợp với các biến động của môi trường kinh doanh.

Read More

Kiến thức thực tiễn

Chương trình của SIMI được xây dựng dựa trên nền tảng thực hành với sự hợp tác với hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo Level của Anh Quốc.

Read More

Bổ sung các kỹ năng

Chương trình của SIMI bên cạnh kiến thức còn trang bị các kỹ năng làm việc để có thể thích ứng ngay với môi trường làm việc sau khi ra trường.

Read More

Một số trưởng khoa

SIMI hỗ trợ lên đến hơn 90% học phí

Một số giảng viên